Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започна първият етап от подмяната на водопровода

Започна изпълнението на първия етап от изпълнението на обект "Реконструкция на магистралния водопровод Вардим – Свищов - Първи етап", информира инж. Мария Дочева, заместник-кмет "БИРР" в Община Свищов.
Вече е подписан договорът с фирмата изпълнител и в момента се извършват подготвителните работи на обекта – доставка на материали, тръби и фитинги, преместване на механизация, трасиране на трасето, уточни инж. Мария Дочева.
За фирма изпълнител на обекта след проведена обществена поръчка бе избрана фирма "ВТ Инженеринг" – град Велико Търново, предложила най-ниската цена – 1 302 712 лева без ДДС и срок за изпълнение 75 дни.
За финансиране на обекта, след проведено обществено обсъждане и гласуване в местния парламент, бе решено Общината да ползва банков кредит, като проведената за целта обществена поръчка бе спечелена от "Общинска банка" АД.
Първият етап от реконструкцията на магистралния водопровод обхваща участъка от напорния водоем във Вардим до моста при Текир дере в местността Паметниците.
Изпълнението на Втория етап на обекта приключи миналата година и бе извършено със средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което обаче, поради недостиг на средства, отказа да финансира Първия етап от подмяната на водопровода.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания