Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

7,68% е безработицата в края на декември 2009

7, 68% равнище на безработицата в община Свищов отчитат в края на месец декември 2009 година от Дирекция "Бюро по труда" в града.
Увеличението спрямо предходния месец е с 0,6 процентни пункта или 123 души, като броят на регистрираните безработни лица достига 1 556 души. Безработицата в общината ни продължава да е по-ниска, в сравнение с данните за страната и областта, които в края на декември 2009 година сочат равнище на безработицата от 9,13% на национално и 9,50% на областно ниво.
В сравнение със същия период на предходната година обаче броят на безработните в община Свищов сега е по-голям с 561 души или с 2,77 %.
През декември 2009 година се запазват високи стойностите на входящия и изходящ поток, отчитат още от Дирекция "Бюро по труда". Новорегистрираните безработни лица през месеца са 261, възстановените регистрации са 19. Напусналите пазара на труда през месеца са 157 безработни лица. От тях 65 са намерили трудова регистрация, като 57 души са започнали работа с посредничество на Дирекция "Бюро по труда. Прекратените регистрации поради неизпълнение на задълженията през месеца са 42.
Продължително безработните в края на декември са 217 души, от които почти половината са с регистрация над 2 години, а останалите - с регистрация от 1 до 2 години.
Заявените работни места в края на изтеклата година са били 32.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания