Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА - отдаване под наем на земеделски земи - II

МОРАВА
За отглеждане на едногод. полски култури 133 имота 481,830 дка
1 Морава 003020 3,540 4 ОРТА БОСТАН Нива ОЕПК 16,00
2 Морава 012002 7,740 4 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
3 Морава 016007 11,630 4 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
4 Морава 023004 4,490 4 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
5 Морава 029005 5,010 4 СОВАТА Нива ОЕПК 16,00
6 Морава 031001 пустееща 6,900 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 5,00
7 Морава 031002 чл.19, ал.7 30,920 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
8 Морава 031003 6,560 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
9 Морава 031004 ! АКТ ЗА ОС 44,260 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
10 Морава 031006 ! АКТ ЗА ОС 12,200 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
11 Морава 031015 8,780 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
12 Морава 031023 6,550 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
13 Морава 031028 9,700 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
14 Морава 031046 ! АКТ ЗА ОС 12,210 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
15 Морава 032005 7,930 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
16 Морава 032031 5,520 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
17 Морава 033027 3,850 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
18 Морава 034035 пустееща 3,060 6 ЛИВАДИТЕ Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
19 Морава 036008 пустееща 3,460 4 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 5,00
20 Морава 036010 4,550 3 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 16,00
21 Морава 036018 1,440 4 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 16,00
22 Морава 037006 пустееща 3,680 4 КАНТОНА Нива ОЕПК 5,00
23 Морава 038001 1,320 6 ЛИВАДИТЕ Нива ОЕПК 15,00
24 Морава 039013 7,020 6 ЛИВАДИТЕ Нива ОЕПК 15,00
25 Морава 039015 4,380 6 ЛИВАДИТЕ Нива ОЕПК 15,00
26 Морава 040009 4,400 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
27 Морава 040010 ! АКТ ЗА ОС 42,200 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
28 Морава 040014 ! АКТ ЗА ОС 11,650 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
29 Морава 041002 3,490 6 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
30 Морава 041020 ! АКТ ЗА ОС 18,500 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
31 Морава 044002 1,340 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
32 Морава 044005 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
33 Морава 044006 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
34 Морава 045003 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
35 Морава 046002 1,460 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
36 Морава 046003 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
37 Морава 046004 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
38 Морава 046005 1,080 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
39 Морава 046010 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
40 Морава 046011 0,950 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
41 Морава 046014 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
42 Морава 046016 1,100 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
43 Морава 046018 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
44 Морава 046019 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
45 Морава 046022 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
46 Морава 046023 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
47 Морава 046025 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
48 Морава 046029 0,930 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
49 Морава 047001 0,910 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
50 Морава 047002 1,000 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
51 Морава 047003 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
52 Морава 047004 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
53 Морава 047007 1,020 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
54 Морава 047010 1,050 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
55 Морава 047011 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
56 Морава 047012 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
57 Морава 047020 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
58 Морава 047028 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
59 Морава 047029 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
60 Морава 047030 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
61 Морава 048005 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
62 Морава 048006 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
63 Морава 048009 0,940 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
64 Морава 048010 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
65 Морава 049009 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
66 Морава 049013 1,000 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
67 Морава 049017 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
68 Морава 049018 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
69 Морава 049023 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
70 Морава 049024 0,870 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
71 Морава 049025 0,450 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
72 Морава 050004 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
73 Морава 050028 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
74 Морава 051002 0,980 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
75 Морава 051012 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
76 Морава 051013 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
77 Морава 051014 1,060 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
78 Морава 051018 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
79 Морава 051026 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
80 Морава 051032 1,050 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
81 Морава 052001 1,320 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
82 Морава 052002 1,050 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
83 Морава 052003 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
84 Морава 052010 1,000 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
85 Морава 052011 1,060 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
86 Морава 052027 0,950 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
87 Морава 052030 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
88 Морава 052031 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
89 Морава 052032 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
90 Морава 052033 0,860 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
91 Морава 053003 0,450 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
92 Морава 053010 1,010 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
93 Морава 053015 1,020 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
94 Морава 053016 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
95 Морава 053017 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
96 Морава 053018 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
97 Морава 053022 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
98 Морава 053024 1,110 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
99 Морава 053027 1,020 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
100 Морава 053032 1,040 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
101 Морава 053035 1,080 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
102 Морава 053036 1,030 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
103 Морава 054014 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
104 Морава 054022 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
105 Морава 054024 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
106 Морава 054031 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
107 Морава 058001 пустееща 1,140 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
108 Морава 058002 пустееща 1,270 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
109 Морава 058003 пустееща 1,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
110 Морава 058004 пустееща 1,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
111 Морава 058005 пустееща 1,240 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
112 Морава 058006 пустееща 1,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
113 Морава 058007 пустееща 1,170 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
114 Морава 061006 пустееща 1,600 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
115 Морава 062028 2,640 4 ОВЧОМОГИЛСКО ШОСЕ Нива ОЕПК 16,00
116 Морава 066014 3,720 3 ВОЛОВАРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
117 Морава 066057 5,280 4 ОВЧОМОГИЛСКО ШОСЕ Нива ОЕПК 16,00
118 Морава 067014 8,970 3 ВОЛОВАРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
119 Морава 067024 пустееща 8,340 4 ВОЛОВАРСКИ БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
120 Морава 068053 3,910 3 КОРУ БАИР Нива ОЕПК 16,00
121 Морава 075001 пустееща 2,250 4 СЕЛИЩЕ Нива ОЕПК 5,00
122 Морава 089009 4,910 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
123 Морава 090012 2,190 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
124 Морава 095003 4,490 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
125 Морава 098006 5,690 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
126 Морава 099001 6,990 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
127 Морава 112026 3,800 4 ГЬОЛОВЕТЕ Нива ОЕПК 16,00
128 Морава 112045 2,610 4 ГЬОЛОВЕТЕ Нива ОЕПК 16,00
129 Морава 115008 5,500 3 КЮКЛЮКА Нива ОЕПК 16,00
130 Морава 119010 7,010 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
131 Морава 119012 5,400 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
132 Морава 120002 пустееща 9,970 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 5,00
133 Морава 121006 5,370 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади 1 имот 6,640 дка
1 Морава 036009 пустееща 6,640 3 ГРОБИЩАТА Естествена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения 7 имота 37,140 дка
1 Морава 057010 пустееща 6,930 4 ШИРОКИЯ БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
2 Морава 115001 4,320 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
3 Морава 116003 6,790 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
4 Морава 118029 пустееща 9,800 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
5 Морава 118030 пустееща 4,000 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
6 Морава 118031 пустееща 4,000 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
7 Морава 129009 1,300 4 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ОВЧА МОГИЛА
За отглеждане на едногод. полски култури 51 имота 192,060 дка
1 Овча Могила 000078 пустееща 27,710 6 --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Овча Могила 000288 пустееща 6,470 3 --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
3 Овча Могила 009001 пустееща 2,230 4 ЕЛИЯТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
4 Овча Могила 013012 чл.19, ал.7 5,830 3 ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
5 Овча Могила 020014 чл.19, ал.7 5,020 3 ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
6 Овча Могила 027003 пустееща 16,900 6 ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
7 Овча Могила 027004 пустееща 9,360 7 ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
8 Овча Могила 040019 3,430 6 ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Нива ОЕПК 15,00
9 Овча Могила 042014 пустееща 31,080 6 СМРАДЛИКАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
10 Овча Могила 069013 2,640 2 СУСУР БАИР Нива ОЕПК 18,00
11 Овча Могила 106001 чл.19, ал.7 5,230 6 ИРИМА Нива ОЕПК 15,00
12 Овча Могила 107001 пустееща 3,410 6 ИРИМА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
13 Овча Могила 111001 чл.19, ал.7 7,400 4 КЮНТА Нива ОЕПК 16,00
14 Овча Могила 129008 пустееща 1,320 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
15 Овча Могила 129009 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
16 Овча Могила 129010 пустееща 0,950 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
17 Овча Могила 129011 пустееща 1,040 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
18 Овча Могила 129018 пустееща 1,100 4 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
19 Овча Могила 129021 пустееща 1,070 4 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
20 Овча Могила 130001 пустееща 0,620 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
21 Овча Могила 130003 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
22 Овча Могила 130004 пустееща 1,000 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
23 Овча Могила 130005 пустееща 0,980 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
24 Овча Могила 130018 пустееща 0,970 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
25 Овча Могила 130019 пустееща 0,930 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
26 Овча Могила 130042 пустееща 1,100 4 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
27 Овча Могила 130066 пустееща 1,500 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
28 Овча Могила 130067 пустееща 1,030 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
29 Овча Могила 130068 пустееща 1,080 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
30 Овча Могила 130072 пустееща 1,010 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
31 Овча Могила 130088 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
32 Овча Могила 130089 пустееща 0,520 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
33 Овча Могила 131077 пустееща 1,010 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
34 Овча Могила 131088 пустееща 0,920 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
35 Овча Могила 131089 пустееща 0,810 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
36 Овча Могила 131093 пустееща 0,940 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
37 Овча Могила 131096 пустееща 0,880 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
38 Овча Могила 131097 пустееща 0,870 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
39 Овча Могила 132014 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
40 Овча Могила 132059 пустееща 1,120 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
41 Овча Могила 133027 пустееща 0,970 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
42 Овча Могила 134004 пустееща 1,000 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
43 Овча Могила 134009 пустееща 0,950 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
44 Овча Могила 134016 пустееща 1,230 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
45 Овча Могила 137013 2,200 3 ПОД ГОРАТА Нива ОЕПК 16,00
46 Овча Могила 145016 3,000 6 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
47 Овча Могила 146003 чл.19, ал.7 9,330 6 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
48 Овча Могила 151028 3,580 3 МЕШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
49 Овча Могила 158009 чл.19, ал.7 14,130 4 ЧЕРВЕНСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
50 Овча Могила 195016 пустееща 0,990 4 ЧАЛТИЯ Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
51 Овча Могила 198006 пустееща 1,240 6 ИШИЛ БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
За ползване на ливади 2 имота 19,830 дка
1 Овча Могила 039071 2,780 7 ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
2 Овча Могила 195012 пустееща 17,050 4 ЧАЛТИЯ Естествена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения 6 имота 150,300 дка
1 Овча Могила 062001 пустееща 5,520 6 СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
2 Овча Могила 062011 пустееща 5,140 4 СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
3 Овча Могила 064006 пустееща 9,440 7 СУСУР БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
4 Овча Могила 107006 пустееща 22,630 6 ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
5 Овча Могила 108002 пустееща 97,060 6 ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
6 Овча Могила 128004 пустееща 10,510 6 БАЛКАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
ОРЕШ
За отглеждане на едногод. полски култури 301 имота 616,780 дка
1 Ореш 000005 пустееща 6,680 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
2 Ореш 000060 пустееща 15,460 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
3 Ореш 000061 пустееща 10,410 5 БЛАТОТО Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
4 Ореш 000076 пустееща 11,520 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
5 Ореш 000080 пустееща 2,070 4 СТАРА ЛИВАДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
6 Ореш 000096 пустееща 1,120 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
7 Ореш 001001 0,370 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
8 Ореш 001052 1,350 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
9 Ореш 001061 0,790 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Ореш 001064 0,690 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
11 Ореш 001067 0,570 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Ореш 001070 0,880 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
13 Ореш 002027 0,790 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
14 Ореш 002040 0,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
15 Ореш 002044 2,190 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
16 Ореш 002048 0,780 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
17 Ореш 002067 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
18 Ореш 002069 0,980 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
19 Ореш 003006 0,490 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
20 Ореш 003008 1,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
21 Ореш 003023 0,750 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
22 Ореш 003028 1,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
23 Ореш 003031 0,660 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
24 Ореш 003032 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
25 Ореш 003036 0,290 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
26 Ореш 003044 1,430 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
27 Ореш 003045 1,820 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
28 Ореш 003053 2,370 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
29 Ореш 003060 0,800 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
30 Ореш 003066 0,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
31 Ореш 003075 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
32 Ореш 003082 0,830 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
33 Ореш 003098 0,530 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
34 Ореш 003107 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
35 Ореш 003139 0,730 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
36 Ореш 005001 8,130 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
37 Ореш 005005 1,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
38 Ореш 005029 0,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
39 Ореш 005031 3,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
40 Ореш 005032 0,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
41 Ореш 005035 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
42 Ореш 005037 0,660 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
43 Ореш 005042 0,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
44 Ореш 005045 6,850 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
45 Ореш 005046 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
46 Ореш 005047 0,830 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
47 Ореш 005051 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
48 Ореш 005054 0,330 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
49 Ореш 005057 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
50 Ореш 005060 0,260 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
51 Ореш 005061 0,580 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
52 Ореш 005063 5,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
53 Ореш 005068 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
54 Ореш 005069 1,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
55 Ореш 005080 4,350 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
56 Ореш 005085 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
57 Ореш 005096 1,120 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
58 Ореш 005103 0,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
59 Ореш 005109 2,300 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
60 Ореш 005110 2,130 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
61 Ореш 005111 2,170 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
62 Ореш 005112 1,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
63 Ореш 005113 1,030 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
64 Ореш 005115 0,890 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
65 Ореш 005131 3,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
66 Ореш 005132 4,350 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
67 Ореш 005133 2,110 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
68 Ореш 005135 1,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
69 Ореш 005136 0,770 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
70 Ореш 005139 1,290 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
71 Ореш 005141 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
72 Ореш 005142 3,980 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
73 Ореш 005146 7,110 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
74 Ореш 005147 1,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
75 Ореш 005149 2,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
76 Ореш 005154 0,710 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
77 Ореш 005155 1,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
78 Ореш 005161 1,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
79 Ореш 005165 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
80 Ореш 005170 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
81 Ореш 005174 1,000 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
82 Ореш 005180 0,320 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
83 Ореш 005181 0,600 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
84 Ореш 005182 0,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
85 Ореш 005186 1,220 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
86 Ореш 005189 1,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
87 Ореш 005192 0,800 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
88 Ореш 005196 0,630 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
89 Ореш 005199 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
90 Ореш 005203 0,340 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
91 Ореш 005207 0,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
92 Ореш 005209 0,930 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
93 Ореш 005214 0,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
94 Ореш 005215 0,080 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
95 Ореш 005216 0,840 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
96 Ореш 005220 0,970 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
97 Ореш 005221 1,400 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
98 Ореш 005222 1,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
99 Ореш 005230 0,360 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
100 Ореш 005234 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
101 Ореш 005239 1,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
102 Ореш 005240 0,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
103 Ореш 005242 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
104 Ореш 005245 1,310 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
105 Ореш 005246 1,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
106 Ореш 005249 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
107 Ореш 005250 1,910 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
108 Ореш 005255 2,880 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
109 Ореш 005256 0,990 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
110 Ореш 005259 1,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
111 Ореш 006001 0,670 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
112 Ореш 006002 0,400 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
113 Ореш 006006 4,640 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
114 Ореш 006010 0,480 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
115 Ореш 006014 12,000 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
116 Ореш 006017 0,210 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
117 Ореш 006020 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
118 Ореш 006021 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
119 Ореш 006023 0,380 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
120 Ореш 006028 0,450 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
121 Ореш 006030 0,390 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
122 Ореш 006031 0,290 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
123 Ореш 006036 1,360 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
124 Ореш 006037 0,760 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
125 Ореш 006040 0,870 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
126 Ореш 006047 18,980 4 КИРКЮВЕЦ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
127 Ореш 006049 0,880 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
128 Ореш 006051 1,110 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
129 Ореш 006052 16,320 4 КИРКЮВЕЦ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
130 Ореш 006054 0,720 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
131 Ореш 006056 0,760 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
132 Ореш 006057 0,860 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
133 Ореш 006058 0,990 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
134 Ореш 006066 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
135 Ореш 006068 0,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
136 Ореш 006080 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
137 Ореш 006081 1,090 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
138 Ореш 006085 0,160 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
139 Ореш 006095 2,500 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
140 Ореш 006100 0,420 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
141 Ореш 006109 1,240 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
142 Ореш 006112 2,130 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
143 Ореш 006113 0,890 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
144 Ореш 006115 1,130 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
145 Ореш 006116 1,690 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
146 Ореш 006119 1,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
147 Ореш 006123 1,050 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
148 Ореш 006124 0,940 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
149 Ореш 006125 0,740 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
150 Ореш 006127 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
151 Ореш 006151 1,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
152 Ореш 006156 0,800 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
153 Ореш 006158 0,970 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
154 Ореш 006160 1,060 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
155 Ореш 006164 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
156 Ореш 006167 0,170 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
157 Ореш 006169 0,200 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
158 Ореш 006191 2,200 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
159 Ореш 006200 0,250 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
160 Ореш 006203 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
161 Ореш 006209 0,800 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
162 Ореш 006219 0,710 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
163 Ореш 006220 0,490 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
164 Ореш 006221 0,510 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
165 Ореш 006224 0,540 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
166 Ореш 006230 0,700 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
167 Ореш 006237 0,480 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
168 Ореш 006247 0,300 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
169 Ореш 006248 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
170 Ореш 006252 0,820 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
171 Ореш 006255 0,500 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
172 Ореш 006256 0,900 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
173 Ореш 006260 0,970 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
174 Ореш 006262 0,780 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
175 Ореш 006265 0,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
176 Ореш 006267 0,530 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
177 Ореш 006269 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
178 Ореш 006273 0,740 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
179 Ореш 006279 0,770 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
180 Ореш 006280 0,550 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
181 Ореш 006284 1,090 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
182 Ореш 006285 1,160 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
183 Ореш 006288 1,040 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
184 Ореш 006290 1,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
185 Ореш 006291 0,700 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
186 Ореш 006292 1,050 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
187 Ореш 006295 1,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
188 Ореш 006300 0,830 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
189 Ореш 006303 0,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
190 Ореш 006305 0,660 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
191 Ореш 006309 1,080 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
192 Ореш 006314 0,730 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
193 Ореш 006316 2,660 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
194 Ореш 006326 0,540 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
195 Ореш 006327 1,150 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
196 Ореш 006328 1,490 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
197 Ореш 006333 0,590 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
198 Ореш 007001 0,250 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
199 Ореш 007021 0,530 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
200 Ореш 007031 1,010 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
201 Ореш 007032 1,460 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
202 Ореш 007033 1,180 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
203 Ореш 007036 0,710 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
204 Ореш 007037 0,490 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
205 Ореш 007040 1,100 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
206 Ореш 007051 0,210 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
207 Ореш 007053 0,600 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
208 Ореш 007055 2,400 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
209 Ореш 007057 0,330 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
210 Ореш 007062 1,690 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
211 Ореш 007072 1,050 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
212 Ореш 007074 0,930 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
213 Ореш 007077 1,020 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
214 Ореш 007082 1,040 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
215 Ореш 007084 0,960 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
216 Ореш 007096 6,020 4 ВРАТНИЦАТА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
217 Ореш 007098 0,190 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
218 Ореш 008005 4,490 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
219 Ореш 008006 2,850 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
220 Ореш 008011 3,120 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
221 Ореш 008018 1,150 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
222 Ореш 008021 2,490 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
223 Ореш 008031 0,630 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
224 Ореш 009003 1,340 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
225 Ореш 009004 1,010 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
226 Ореш 009016 2,380 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
227 Ореш 009018 1,740 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
228 Ореш 009019 3,260 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
229 Ореш 009020 1,750 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
230 Ореш 009021 3,060 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
231 Ореш 014001 0,720 4 ПОПОВА ГРЕДА Посевна площ ОЕПК 16,00
232 Ореш 026001 1,250 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
233 Ореш 026005 2,210 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
234 Ореш 026021 4,470 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
235 Ореш 026022 6,500 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
236 Ореш 050015 0,190 4 ЛИВАДЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
237 Ореш 053004 0,170 4 ЛИВАДЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
238 Ореш 057006 1,920 4 КАЛИЛАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
239 Ореш 057009 4,020 4 КАЛИЛАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
240 Ореш 059012 5,270 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
241 Ореш 063022 0,840 4 КЕРТИКА Посевна площ ОЕПК 16,00
242 Ореш 085001 2,560 4 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
243 Ореш 088020 5,050 5 ЧАРДАКЕТО Посевна площ ОЕПК 15,00
244 Ореш 110024 4,490 5 ДЕЛИСЮЛЕ Нива ОЕПК 15,00
245 Ореш 110040 3,000 5 ДЕЛИСЮЛЕ Нива ОЕПК 15,00
246 Ореш 115003 2,150 4 ЛИВАДЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
247 Ореш 116014 8,570 4 КРАЙНИ ПЪТЕКИ Нива ОЕПК 16,00
248 Ореш 122031 2,490 4 ДЪЛГИ ОРМАН Посевна площ ОЕПК 16,00
249 Ореш 137003 3,000 4 КЛИСУРАТА Нива ОЕПК 16,00
250 Ореш 142032 0,660 4 РАДЛОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
251 Ореш 144008 3,000 4 РАДЛОВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
252 Ореш 148033 7,900 4 ШАБАНОВ ТРАП Нива ОЕПК 16,00
253 Ореш 151013 0,780 4 БАЙРАМ ОРЕХ Посевна площ ОЕПК 16,00
254 Ореш 155006 8,100 4 ХАДЖИАХМЕДОВА СТРАНА Посевна площ ОЕПК 16,00
255 Ореш 159035 пустееща 4,170 7 СИНЬО ОРМАНЧЕ Посевна площ ОЕПК 5,00
256 Ореш 159036 пустееща 3,000 4 СИНЬО ОРМАНЧЕ Посевна площ ОЕПК 5,00
257 Ореш 164029 0,220 4 БРАВА МОГИЛА Посевна площ ОЕПК 16,00
258 Ореш 183003 0,780 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
259 Ореш 183004 2,370 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
260 Ореш 183006 0,910 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
261 Ореш 183007 0,850 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
262 Ореш 183009 1,170 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
263 Ореш 183011 0,980 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
264 Ореш 186015 2,050 6 БАИРА Нива ОЕПК 15,00
265 Ореш 199005 7,440 4 ДЕЛИСЮЛЕ Посевна площ ОЕПК 16,00
266 Ореш 210001 1,270 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
267 Ореш 210002 5,710 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
268 Ореш 210006 1,260 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
269 Ореш 210007 1,040 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
270 Ореш 210010 7,590 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
271 Ореш 210012 7,500 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
272 Ореш 210013 4,250 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
273 Ореш 215024 11,540 4 СРЕДОКА Посевна площ ОЕПК 16,00
274 Ореш 219018 пустееща 7,500 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 5,00
275 Ореш 222020 9,880 5 БИВОЛАРКАТА Нива ОЕПК 15,00
276 Ореш 223009 1,480 4 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
277 Ореш 223017 8,000 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
278 Ореш 234015 1,040 5 ДЕЛИСЮЛЕ Нива ОЕПК 15,00
279 Ореш 236006 9,690 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
280 Ореш 246002 1,200 4 КРАЙ СЕЛО Посевна площ ОЕПК 16,00
281 Ореш 248009 3,690 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
282 Ореш 249001 0,220 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
283 Ореш 249003 1,130 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
284 Ореш 249004 2,170 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
285 Ореш 249005 1,710 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
286 Ореш 249006 0,490 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
287 Ореш 249008 1,000 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
288 Ореш 249013 0,300 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
289 Ореш 252007 1,000 4 КЛИСУРАТА Нива ОЕПК 16,00
290 Ореш 256009 4,500 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
291 Ореш 256013 8,030 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
292 Ореш 256017 4,000 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
293 Ореш 257003 3,250 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
294 Ореш 257016 1,380 5 МАТКАТА Нива ОЕПК 15,00
295 Ореш 258015 пустееща 0,670 5 МАТКАТА Нива ОЕПК 5,00
296 Ореш 261007 4,500 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
297 Ореш 261008 3,240 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
298 Ореш 261010 3,290 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
299 Ореш 261011 2,060 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
300 Ореш 262012 0,440 4 КАЛИЛАТА Нива ОЕПК 16,00
301 Ореш 268001 чл.19, ал.7 22,510 4 КРАЙ СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
За ползване на тр.насаждения 34 имота 49,000 дка
1 Ореш 003033 0,650 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
2 Ореш 003119 1,030 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Ореш 003146 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Ореш 003147 0,580 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Ореш 003148 0,540 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Ореш 004008 0,970 4 КРАЙ СЕЛО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Ореш 005007 2,330 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Ореш 005011 0,740 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Ореш 005071 1,060 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
10 Ореш 005078 1,330 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
11 Ореш 005129 1,970 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
12 Ореш 005206 0,770 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
13 Ореш 005224 1,160 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
14 Ореш 005225 1,430 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
15 Ореш 006009 2,390 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
16 Ореш 006012 1,200 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
17 Ореш 006013 1,120 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
18 Ореш 006025 0,550 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
19 Ореш 006059 1,470 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Ореш 006078 0,320 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Ореш 006122 1,330 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Ореш 006172 1,740 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
23 Ореш 006181 0,410 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Ореш 006194 0,570 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Ореш 006223 0,630 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
26 Ореш 006268 0,910 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
27 Ореш 006320 0,620 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
28 Ореш 007007 0,680 4 ВРАТНИЦАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
29 Ореш 007079 0,810 4 ВРАТНИЦАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
30 Ореш 009006 2,510 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
31 Ореш 009022 2,160 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
32 Ореш 009023 2,030 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
33 Ореш 009025 3,220 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
34 Ореш 237004 9,320 7 СИНЬО ОРМАНЧЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания