Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищовски кметове на кметства на национален форум

Кметовете на Хаджидимитрово Нестор Иванов и Горна Студена и Живко Колев взеха участие в работна среща на Управителния и Контролния съвет на Националното сдружение на кметовете на кметства и кметски наместници в Република България /НСКККН РБ/, която се проведе на 09.07.2009г. в гр. Балчик.
На срещата бе представена информация по следните теми: "Децентрализация към кметствата в Република България" - степен на децентрализация - резултати от изследване на фондация "Партньори за ефективни решения"; "Общински услуги и диалога с местната власт" -резултати от социологическо изследване сред населението на кметствата; "Децентрализация към кметствата в България - подходи и задачи" - изводи от годишен мониторинг на процеса на децентрализация за 2008 г.
На 10.07.2009 г. Сдружението проведе и заседание на УС и КС, на което бяха обсъдени отчет за досегашната му работа и подготовка за нови работни срещи през остатъка на годината.
Като член на ръководството на Сдружението, кметът на Хаджидимитрово Нестор Иванов бе сред основните докладчици на форума.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания