Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с проект за над 3 млн. евро

Община Свищов кандидатства пред Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 с проект за подобряване на трансграничната мобилност в района на пристанищата на Свищов и Зимнич чрез усъвършенстване на транспортната инфраструктура и достъпа до ферибота, съобщи Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ".
Проектът е внесен в офиса на Програмата в Калараш в края на месец април. Неговата стойност възлиза на 3 млн. 127 хил. евро, а предвиденият срок за изпълнението му е 24 месеца.
Мащабният проект предвижда дейности в района на пристанищата в Свищов и Зимнич, както и в района на парк "Калето" в нашия град. С цел улесняване мобилността на хора и стоки ще бъдат изградени автобусни спирки и паркинги в района на пристанищата. В дейностите е заложено още организирането на пешеходен маршрут при свищовското пристанище- чрез реконструкция на съществуващата пасарелка, като така ще бъдат улеснени деловите и туристически дейности в граничната зона, разположена около местността "Калето" и свързваща пристанището с градския център.
Освен това ще бъдат монтирани и асансьори за хора с увреждания, ще бъдат ремонтирани близките улици и облагородени парковите зони. В района на парка "Калето" ще бъде оформена панорамна пешеходна алея, каквато досега Свищов няма, за разлика от много други крайдунавски градове.
Проектът предвижда и монтирането на триезични сензорни информационни панели в района на пристанищата на двата града, които ще представят информация за търсени продукти и услуги, разписания на обществен транспорт, карти и начини за предвижване до важни места и институции, хотели, ресторанти, магазини.
Партньор на Община Свищов при изпълнението на проектните дейности е Kметство Зимнич.
Този проект обхваща ключово важен трансграничен пункт от един голям район между България и Румъния, прилежащ към централната част на общата им дунавска граница (Областите Телеорман и Велико Търново), се посочва в обосновката на проекта на Община Свищов. Към момента връзката през границата между двете области е силно ограничена, а достъпът до транспортните съоръжения и средата около тях напълно не отговарят на съвременните изисквания.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания