Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Омбудсманът свика конференция в Свищов

На 8 април Свищов бе домакин на регионална конференция на местните власти, свикана от омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Темата на форума, който се проведе в Корпус Юг на Стопанска академия "Д. А. Ценов", бе: "Правата на гражданите, доброто управление и местната власт". Регионалната среща се провежда в рамките на проект "Прилагане на принципите на добро управление в местната власт", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" и нейната цел бе да информира държавните и общинските органи и техните администрации за новите изисквания, които процесът на децентрализация на управлението поставя пред местните органи от гледна точка на правата на гражданите.
В събитието участваха представители на 37 общини членове на АДО "Дунав" от 7 области (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра) – областни управители, председатели на общински съвети, кметове на общини, местни обществени посредници, както и териториалните структури на централната администрация и представители на неправителствени организации от Свищов.
"Децентрализацията е пътят към доброто и прозрачно управление, което всеки гражданин иска и този път минава най-вече през вас – кметовете на общини. Местните власти стоят най-високо, на върха на конституционното право и тяхната роля в този процес е най-важна, защото те са най-близко до хората.", заяви при откриването на конференцията Гиньо Ганев.
"Сред характеристиките на доброто управление са прозрачността, отчетността, участието и ефективността, а над тях – върховенството на закона и върховенството на правата на човека.", каза още в своето изложение пред кметовете националният омбудсман. Той посъветва присъстващите, да не прилагат сляпо закона, държейки само на алинеи и точки, а винаги да се ръководят от човечността и справедливостта, които дължат на гражданите като представители на властта и да търсят начини да помогнат на потърсилите съдействие хора. "Трябва да отворите широко канцелариите си за хората и да ги ухажвате, защото моделът на управление трябва да бъде определян от обществото, а управниците само да го изпълняват.", обърна се към кметовете Гиньо Ганев, който като национален омбудсман има волята да осъществява граждански контрол върху процеса на децентрализация на властта, така че в максимална степен да бъдат зачитани правата и свободите на гражданите и свързаните с тях граждани.
"Никому не е нужно да свикваме референдуми, просто винаги търсете мнението на хората – преди да подпишете една заповед, например, обсъдете я с приятели.", посъветва още Гиньо Ганев кметовете.
Омбудсманът предложи на кметовете Обществен договор с конкретни препоръки за постигане на добро управление, който бе подписан по време на конференцията от градоначалниците на 20 дунавски общини. Предвид домакинството на града ни, единствено кметът на Община Свищов Станислав Благов подписа Обществения договор с Гиньо Ганев официално на брифинга с журналистите.
По време на конференцията бяха представяни и някои проблеми, за които граждани от участващите в срещата общини са потърсили съдействие от националния омбудсман. От изнесените данни стана ясно, че от община Свищов регистрираните жалби и сигнали към 21.03.2009 год. са 43 на брой, което представлява 16% от жалбите за областта и 0,5% - за страната. Най-много от тях - 10 на брой, са за въпроси, свързани с устройство на територията и проблеми със собствеността, следвани от по 6 жалби в категориите "Обществени услуги" и "Социални дейности".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания