Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Като председател на Контролния съвет на НСОРБ, кме

Като председател на Контролния съвет на НСОРБ, кметът Благов се
отчете на Общото събрание на Сдружението
Кметът на Община Свищов Станислав Благов участва в заседанието на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе на 17 март в Интер eкспо център - София.
Дневният ред включваше обсъждане и приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на кметското сдружение, както и гласуване на отчета за дейността на Контролния съвет през миналата година.
Като председател на Контролния съвет, в своя отчет кметът на Свищов даде висока оценка за дейността на НСОРБ по организирането и провеждането на семинари за новоизбрани кметове и общински съветници, както и за обученията за кметове на кметства.
Станислав Благов оцени положително изпълнението на годишния бюджет на НСОРБ и спазването на финансовата дисциплина, посочвайки че няма извършени нарушения по отношение на счетоводната отчетност, целесъобразността и икономичното изразходване на финансовите средства на Сдружението.
"Пред нас е една изключително трудна от финансова гледна точка година. Българските общини са изправени пред ново предизвикателство – да осигурят достатъчни по количество и качество публични услуги при неблагоприятни външни условия (намаляване на приходи, затруднен достъп до пазара на кредити, свиване на реалната икономика). В този кризисен период сме убедени, че разширената ефективна права и обратна връзка с членовете, все по-големия принос на самите общини за постигане приоритетите на организацията ще помогнат НСОРБ да се справи успешно с предизвикателствата на 2009 г.", обърна се към колегите си в края на своето изложение Станислав Благов.
По време на форума Общото събрание на НСОРБ прие още програма за дейността на Сдружението през 2009 година. Обсъден бе отчетът на бюджета на Сдружението за 2008 година и приет Бюджета за 2009.
Кметовете дискутираха също законодателните приоритети на НСОРБ до 2011 г., както и възможностите за осигуряване на стабилността на общините в условията на криза.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания