Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ПРОТОКОЛ от неприсъствено заседание на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, съгл. чл. 68a от Закона за съдебната власт

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

Документи на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов по реда на подаване на документите

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов по реда на подаване на документите

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от проверката на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

ПРОТОКОЛ от откритото заседание на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, съгл. чл. 68a от Закона за съдебната власт

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

Документи на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов по реда на подаване на документите

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов по реда на подаване на документите

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от проверката на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

ОБЯВА за удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, с мандат 2021-2025 година, открита с Решение № 187/25.06.2020 г. , Прот. № 10 на Общински съвет – Свищов

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за кандидатстване в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов

ПРОТОКОЛ от откритото заседание на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново, съгл. чл. 68 от Закона за съдебната власт

ДОКЛАД на Постоянната комисия по "Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност" от изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново

СЪОБЩЕНИЕ относно датата на изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Документи на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново по реда на подаване на документите

Доклад и Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Велико Търново по реда на подаване на документите

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания