Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./, АКТУАЛЕН КЪМ 14.10.2019 Г.

О Б Я В А на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ общинска служба по земеделие град Свищов обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на община Свищов, съгласно чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ и справка за дублираните имоти. (.rar)

Регистър на земеделски имоти за ползване през 2015-2016 г. по данни от информационната система на МЗХ - август 2015 г.

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ II

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ I

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ V

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ IV

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ III

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ II

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ТОМ I

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2012 Г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания