Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 7

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 6

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 5

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 4

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 3

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 2

ВИДЕОМАТЕРИАЛ ЗА РАБОТА С ЕСТИ /ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ/ - УРОК 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ С ПРИЛОЖЕН ВИДЕОМАТЕРИАЛ

ЗАПОВЕД № 1053-РД-01-03/20.08.2015 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" 2015 Г. И ОБОСОБЯВАНЕ НА РАЙОНИ ЗА ТЪРГОВИЯ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания