Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

СПИСЪК на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г. пред ПК по "ЗПКОНПИ" при Общински съвет - Свищов - Кметове на кметства /няма такива лица/

Регистър на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. - Кметове на кметства

СПИСЪК НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ - няма

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г. - Кметове на кметства

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г. - Кметове на кметства

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства

Регистър на Община Свищов на подадените декларации по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г.- Общински служители

Декларация за имущество и интереси част II - образец

Декларация за имущество и интереси част I - образец

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания