Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Правилници

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕТ С РЕШ. №38/19.12.2019 Г., ПРОТ. №4, ДОПЪЛНЕН ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 350/26.11.2020 Г., ПРОТ. № 20 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 554-АД-08-01/30.03.2020 г. (PDF) - АКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 175/28.05.2020 Г., ПРОТОКОЛ № 8 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ - СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 142/30.04.2020 Г., ПРОТОКОЛ № 7 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ - АКТУАЛЕН

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота-Свищов" - АКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ - гр. Свищов (с Приложения) - АКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕТ С РЕШ. №38/19.12.2019 Г., ПРОТ. №4 - НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ- СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 599/25.07.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 34, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 631/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36 - ПРОМЕНИ В ЧЛ. 8 И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ", РЕШЕНИЕ №1058/28.03.2019 Г., ПРОТ. №70 - ПРОМЕНЕН ЧЛ. 17 - НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ -НЕАКТУАЛЕН

РЕШЕНИЕ №522/12.12.2018 Г., ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 03.01.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 5; ЧЛ. 81, АЛ. 3; ЧЛ. 97, АЛ. 1; ЧЛ. 97, АЛ. 2; ЧЛ. 97, АЛ. 3; ЧЛ. 97, АЛ. 4 и ЧЛ. 101 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - НЕАКТУАЛЕН

РЕШЕНИЕ № 155/10.04.2018 Г., ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 08.05.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,С КОЕТО ОТМЕНЯ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 16 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОТЕСТ ИЗХ.№ 3673/19.12.2017 Г. НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С Вх. № в ОбС 1682/12.01.2018 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА "В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 531/30.03.2017 Г., ПРОТ. № 32 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Правилник за дейността на Общинско предприятие "Чистота-Свищов" - НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1119/21.12.2010 Г., ПРОТ. № 68, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 416/21.12.2016 Г., ПРОТ. № 27 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ - ОТМЕНЕН

Устройствен правилник на общинска администрация - Община Свищов, утвърден със Заповед № 371-РД-01-03/24.02.2016 г. (PDF)

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1118 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТ 26.02.2015 Г., ПРОТОКОЛ № 63

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ /2015 Г./

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ /2015 Г./

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15/02.12.2015 г., протокол № 4 - НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен консултативен съвет към кмета на община Свищов и състав на Обществения консултативен съвет

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 157/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 155/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 13 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов, приет с Решение № 113/24.02.2016 г., Протокол № 10 на Общински съвет Свищов

ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ - гр. Свищов (с Приложения) .pdf-НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019) - НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 572/26.06.2013 Г, ПРОТОКОЛ № 32, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 630/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36, РЕШЕНИЕ №1032/27.11.2014 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 7/24.11.2011 г. Протокол № 4, променен с Решение № 882/24.04.2014 г., Прот. № 50

Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ- СВИЩОВ", ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 599/25.07.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 34, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ № 631/03.09.2013 Г., ПРОТОКОЛ № 36 - НЕАКТУАЛЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТTА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СВИЩОВ

Устройствен правилник на общинска администрация - Община Свищов (PDF)

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приет с Решение № 1119/21.12.2010 г., Прот. № 68

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Свищов

ПРАВИЛНИК НА ДЕЙНОСТ ЗА ОХРАНА И КОНТРОЛ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. СВИЩОВ - Решение № 67/26.02.2004 г. (PDF)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания