Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Всички документи по-долу са във формат Microsoft Word с изключение на изрично посочените с друго.

РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи - актуален към 30.09.2021г

РЕГИСТЪР на издадените Разрешения за строеж - актуален към 30.09.2021 г

16-23 Регистър на търговските дружества

20-29 РЕГИСТЪР на домашните кучета на територията на Община Свищов актуален към 31.07.2020 г.

РЕГИСТЪР на Заявленията за категоризация на туристическите обекти на територията на Община Свищов. Актуален към 06.11.2019 г.

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Свищов

26-20 Публичен РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки с имоти

33-42-7 Регистър на публична общинска собственост 2009-2018 г.

42-1-5 РЕГИСТЪР частна общинска собственост актуален към 03.01.2019 г

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз актуален към м. Февруари 2018 г. (pdf)

17-35 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз актуално към 20.11.2017 г

37-18 Регистър на държавен план-прием в профилираните и професионалните гимназии, средните и обединени училища на територията на общината за учебната 2017/2018 г.

36-53 Регистър на върнатите за ново обсъждане Решения на Общински съвет – Свищов

35-29 Регистър на бездомните кучета на територията на Община Свищов

34-33 Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

32-42-6 Регистър на публична общинска собственост 1997-2009

25-26-36 Регистър на категоризираните туристически обекти - места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

24-49 Регистър на спортните клубове

23-30 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2017 г.

22-46 Регистър на разрешителни за водовземане

21-19 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Свищов

19-47 Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

18-37 Регистър на концесиите

15-41 Регистър на обществените поръчки по ЗОП - 2017

14-41 Регистър на обществените поръчки - събиране на оферти с обява 2017

13-51 Регистър на язовирите на територията на Община Свищов

12-44 Регистър на пчелини и пчелни семейства на територията на Община Свищов

11-31 Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Свищов

10-22 Разпределение на пасища, мери от общинския поземлен фонд

9-56 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Свищов

8-54 Списък второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

7-22 Разпределение на пасища, мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване

6-48 Регистър на социалните институти и услуги на територията на Община Свищов

5-40 Регистър на недвижимите културни ценности в Община Свищов

4-38 Регистър на културните институти в Община Свищов

3-27 Регистър на военните паметници на територията на Община Свищов

2-34 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

1-24 Регистър на разрешителни за рекламно-информационни елементи в Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания