Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците през 1393 г.