Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава в Рим през 1651 г. молитвеника "Абагар" - първата печатна книга на новобългарски език - пет големи листа от тънка и груба италианска хартия, тя е едновременно книга, амулет, муска.

В послесловието Филип Станиславов е изписал, че тази книга се дарява на българския народ да се носи "наместо свети мощи".