Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Култура

Културата е неразривна характеристика на съвременния облик на община Свищов. Инициативите на редица видни свищовци през Възраждането допринасят градът да стане люлка на редица пионерни културни инициативи за България.

Политиката на Община Свищов в областта на културата е подчинена на  следните приоритети:

 • създаване условия за развитие и обогатяване на всички направления в сферата на културата като фактори за устойчиво развитие и приобщаване към европейските ценности при запазване на българската културна идентичност;
 • съхраняване на културната памет и историческо наследство като източник на  духовна принадлежност и самочувствие.

Със значимо присъствие в местния духовен живот са институции и организации като ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856", ПБХ "Янко Мустаков", МФ „Алеко Константинов”, Държавна градска библиотека, Школа по изкуствата, Художествена галерия "Николай Павлович", Исторически музей, читалищата в селата на свищовска община.

Община Свищов утвърждава своето място в културния календар чрез реализирането на редица инициативи в сферата на културата, чрез създаването и развитието на значими културни събития и изяви (празници, фестивали, изложби и др.). 

Утвърдени събития с международно участие:

 • Международен конкурс за къс хумористичен разказ „Алеко” в рамките на традиционните Алекови дни през януари;
 • Хорови празници „Янко Мустаков”, посветени на поредната годишнина от основаването на ПБХ „Янко Мустаков”;
 • Фестивал на античното наследство „Орел на Дунав” с участието на групи от Италия, Румъния, Полша и България. Това е единственият в България реенактмънт фестивал, който пресъздава античната история – бита, културата и военните сблъсъци между имперски Рим и племената на траки, даки, готи;
 • Международно биенале за детска рисунка „Свищов” за деца на възраст от 4 до 16 години, организира се от 1999 година;
 • Международен Блусфест.

Събития с национално значение:

Традиционни празници на град Свищов:

 • Освобождението на града от Османско робство, с което се поставя началото на свободна България - чества се на 27 юни;
 • „Свищовски лозници” – честват се през последните почивни дни от месец септември.

Годишен финансов отчет за 2010г. на Нарочно читалище "Филип Станиславов 1903" - с.Ореш

Свищовските празници през годините:
В годините на своя разцвет – преди и след Освобождението, Свищов се радва на слава и благополучие. Неговите жители полагат усилия и по-късно да запазят неговият престиж на търговски център. Вестник "Свободна мисъл" от 30 май 1936 г. посочва, че Свищовското кметство назначава комисия, която да организира празници на града от 28 до 30 август. В миналото 28 август е съвпадал с църковния празник "Успение Богородично", когато по традиция се провеждал голям събор в местността "Манастира". След това празникът се премества в града и се свързва с честването на 100-годишнината на църквата "Св. Преображение". Открива се новата камбанария на църквата, дело на архитект Г. Стамов. Тържествата са съпроводени с тридневен панаир на стоки и животни. Общината успяла да осигури намаление със 70 на сто на билетите за ж. п. транспорта от всички гари в страната до Свищов за времето от 25 август до 3 септември. За панаира пристигат стотици свищовци, живеещи другаде, много родственици и още около 10 000 души – освен с влакове, още с параходи, каруци и коли. Освен изложба на добитък се урежда и изложба от Земеделското училище, Риболовната инспекция и Стопанското училище "Царица Елеонора". Комисията за премиране на животни раздава на скотовъдите от околията 14 850 лв. осигурени от Общината, Популярната банка, Свищовското търговско дружество и Районния кооперативен съюз "Дунав", както и общините на околията.
През 1965 г. празниците на Свищов получават ново кръщение. Те се провеждат от 9 до 16 октомври като Дунавски културни дни "На гроздобер в Свищов". На откриването са поканени всички творци от този край. Представление изнася Русенската народна опера. Празниците започват с гроздоберно шествие, с песни танци и обичаи, свързани с гроздобера. Участие взема и художествения ансамбъл на най-голямото държавно земеделско стопанство "Совата".
През следващата година, 1966 г., Дунавските културни дни се провеждат от 1 до 9 октомври. Пресъздадените картини от миналото на града и художествената програма предизвикват възхищението на многобройните посетители, сред които има и от чужбина.
Празниците се организират и през 1967 г., след което традицията се прекъсва. В дните от 7 до 17 октомври гостува Великотърновския театър, изявяват се танцови състави и духови оркестри.
Чак през 1984 г. празниците на града се възстановяват под името "Свищовски лозници". Те са открити на 6 октомври.
Главният им акцент са културните прояви – срещи с творци от свищовския край, концерт на Владимир Радулов, литературни четения, както и атракционни, и спортни игри.
Година по-късно, през 1985 г., свищовските празници се провеждат заедно с Дните на сатирата "Свищов – 85". На 21 и 22 септември в града гостуват видни наши сатирици и карикатуристи. Връчени са наградите от Международния конкурс за хумористичен разказ "Алеко" и националните конкурси за хумор и карикатура.
"Свищовските лозници" през 1986 г. се провеждат от 19 до 21 септември. През тези дни гостува Националната художествена галерия, не липсват театралните и концертните изяви, ревюта, спортни състезания.

От 1992 г. по решение на Общински съвет – Свищов празниците на града "Свищовски лозници" се провеждат в почивните дни от последната седмица на месец септември, като в концепцията за празниците са включени няколко основни моменти:

 • традицията да се съхрани и продължи;
 • празниците да са адресирани към всички възрасти и социални слоеве;
 • да присъства и търговията, но определено празниците да са с културно съдържание и в тях да участват не само гостуващи състави, но и всички хора от града, които се занимават с изкуство, като по този начин се обособяват няколко фестивала;
 • целия град да заживее за няколко дни с ритъма на празничността – от най-малките до най-възрастните;
 • градът да се превърне в културно и търговско средище по време на празниците, а хората да се срещат със свои близки и познати.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания