Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общински съвет

Списък на общинските съветници в Общински съвет – Свищов, мандат 2019-2023 година


Име, презиме и фамилия
1. Андрей Илиев Горчев
2. Валери Фильов Николов
3. Ваня Петрова Цветанова
4. Верони Маринов Маринов
5. Генади Русев Иванов
6. Детелина Иванова Рафаилова
7. Джюнейт Сюлейман Ахмед
8. Екатерина Димитрова Романова
9. Елена Николаева Александрова
10. Ивайло Георгиев Атанасов
11. Иван Андреев Бернардов
12. Ивелин Пламенов Петров
13. Йорданка Стоянова Гъмзова
14. Калин Илиев Костов
15. Красимир Иванов Стефанов
16. Кристиян Василев Кирилов
17. Лиляна Любомирова Димитрова
18. Любомир Чавдаров Любенов
19. Мария Иванова Тодорова
20. Милен Емилов Динков
21. Милен Николаев Иванов
22. Пламен Георгиев Петев
23. Светлана Йорданова Георгиева
24. Севдан Методиев Златанов
25. София Борисова Вергилова - Георгиева
26. Станислав Петров Благов
27. Татяна Георгиева Ганчева - Георгиева
28. Цветанка Костова Троянова
29. Цветанка Младенова Кирова

1

1. Постоянна комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет“:

1.1.  София Вергилова - Георгиева;

1.2. Джюнейт Ахмед;

1.3. Цветанка Кирова;

1.4. Елена Александрова;

1.5. Валери Николов;

1.6. Любомир Чавдаров;

1.7. Ивелин Петров.

 

2. Постоянна комисия по “ТСУ и общински активи“:

2.1. Валери Николов;

2.2. Красимир Стефанов;

2.3. Андрей Горчев;

2.4. Милен Динков;

2.5. Любомир Чавдаров;

2.6. Джюнейт Ахмед;

2.7. Иван Бернардов.

 

3. Постоянна комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води“:

3.1. Милен Иванов;

3.2. Милен Динков;

3.3. Андрей Горчев;

3.4. Пламен Петев;

3.5. Красимир Стефанов;

3.6. Ивайло Атанасов;

3.7. Станислав Благов.

 

4. Постоянна комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“:

4.1. Д-р Татяна Ганчева – Георгиева; 

4.2. Екатерина Романова;

4.3. Генади Иванов;

4.4. Пламен Петев;

4.5. Севдан Златанов;

4.6. Верони Маринов;

4.7. Ивелин Петров.

 

5. Постоянна комисия по “Образование, култура и вероизповедания“:

5.1. Цветанка Кирова;

5.4. Лиляна Димитрова;

5.2. Генади Иванов;

5.3. Д-р Татяна Ганчева - Георгиева;

5.5. Севдан Златанов;

5.6. Цветанка Костова;

5.7. Светлана Георгиева.

6. Постоянна комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност“:

6.1. Елена Александрова;

6.2. София Вергилова - Георгиева;

6.3. Д-р Мария Тодорова;

6.4. Йорданка Гъмзова;

6.5. Милен Иванов;

6.6. Детелина Рафаилова;

6.7. Калин Костов.

 

7. Постоянна комисия по “Приватизация и следприватизационен контрол“:

7.1. Йорданка Гъмзова;

7.2. Екатерина Романова;

7.3. Ваня Цветанова;

7.4. Иван Шопов - служител от Общинската администрация;

7.5. Калин Костов.

 

 

8. Постоянна комисия по “Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“:

8.1. Д-р Мария Тодорова;

8.2. Лиляна Димитрова;

8.3. Ваня Цветанова;

8.4. Детелина Рафаилова;

8.5. Ивайло Атанасов.

 


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания