Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Контакти

За контакти с Община Свищов използвайте данните по-долу:

Община Свищов
ул. ”Цанко Церковски” 2
Кмет: 0631 / 60 854, 60 688
Дежурен- "Управление при кризи и ОМП": 0631 / 60 670
Център за административно обслужване: 0631 / 68 132
Деловодство: 0631/ 68 143; 0631/ 68 154
Гражданска регистрация и административно обслужване: 0631/ 68 108
Общински съвет Свищов: 0631/ 68 103
Местни данъци и такси: 0631/ 60 830
Факс: 0631 / 60 504
Уеб сайт: www.svishtov.bg
E-mail: obshtina@svishtov.bg
БУЛСТАТ: 000 133 965

Работно време на общинска администрация Свищов

8.30 – 12.00 ч. 12.30 – 17.00 ч.

Работно време на Център за административно обслужване

8.30 – 17.30 ч. - без прекъсване


Приемен ден на кмета на община Свищов г-н Генчо Генчев

v Приемният ден на кмета на община Свищов се провежда всеки петък от 1500 до 1700 часа в административната сграда на Община Свищов.

v Записването за приемния ден се извършва предварително на телефон 0631/60854 или 60688 всеки работен ден.

v Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

v Кметът на община Свищов може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет, и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция.


Приемен ден на председателя на Общински съвет в община Свищов г-н Кристиян Кирилов

Приемният ден на председателя на Общински съвет в община Свищов се провежда всяка сряда от 900 до 1200 часа в стая 13 на административната сграда на Община Свищов.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ:
ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC: UNCRBGSF
Код административни такси - 448007


ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
Сметка за чужди средства – депозити и гаранции:
IBAN: BG07UNCR70003324464745
BIC: UNCRBGSF


ОБЩИНА СВИЩОВ
„Уникредит Булбанк” АД
филиал Свищов
Бюджетна сметка на Община Свищов:
IBAN: BG93UNCR70003124464620
BIC: UNCRBGSF


ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ - Актуален към 05.07.2017 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания