Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Полезна информация

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕРЕГИСТРЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 30.11.2018 Г.

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 31.10.2018 Г.

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 10.05.2018 Г.

СПИСЪК ОДОБРЕНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОЕКТ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩ

РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИП \"ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ\" НА ОП \"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 02.03.2017 Г.

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 20.01.2017 Г.

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 08.11.2016 Г.

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 11.07.2016 Г.

РЕГИСТЪР СДРУЖЕНИЯ, АКТУАЛЕН КЪМ 25.03.2016 Г.

Стъпки при кандидатстване по Национална програма Енергийна ефективност

Изменени методически указания м. Октомври 2015

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПМС № 23 на Министерски съвет за изменение на Национална програма за енергийна ефективност

НАРЕДБА № РД-02-20-8

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Брошура

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания