Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО (Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
(2019-08-08 16:59:02)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
(2019-08-08 16:58:12)

З А Я В Л Е Н И Е за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (Уникален идентификатор на административната услуга - 2120)
(2019-08-08 16:43:25)

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (Уникален идентификатор на административната услуга - 2119)
(2019-08-08 16:42:40)

З А Я В Л Е Н И Е за одобряване на подробен устройствен план (Уникален идентификатор на административната услуга - 2117)
(2019-08-08 16:41:52)

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2112)
(2019-08-08 16:41:06)

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2084)
(2019-08-08 16:39:30)

З А Я В Л Е Н И Е за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (Уникален идентификатор на административната услуга - 2082)
(2019-08-08 16:38:23)

З А Я В Л Е Н И Е за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2054)
(2019-08-08 16:33:23)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скици за недвижими имоти (Уникален идентификатор на административната услуга - 2027)
(2019-08-08 16:31:58)

О Б Я В Л Е Н И Е на Община Свищов, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на всички заинтересувани лица, че са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи к.е. 3150 и 3151, местност „Остри могили“, землище на гр. Свищов
(2016-10-18 14:32:35)

ЗАПОВЕД № 112-РД-01-03/18.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-28 11:40:31)

ЗАПОВЕД № 57-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:37:25)

ЗАПОВЕД № 56-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:36:55)

ЗАПОВЕД № 55-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:36:29)

ЗАПОВЕД № 54-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:35:50)

ЗАПОВЕД № 53-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:35:18)

ЗАПОВЕД № 52-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:34:52)

ЗАПОВЕД № 51-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:34:14)

ЗАПОВЕД № 50-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:33:45)

ЗАПОВЕД № 49-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:33:08)

ЗАПОВЕД № 48-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:32:40)

ЗАПОВЕД № 47-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:32:12)

ЗАПОВЕД № 46-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:31:48)

ЗАПОВЕД № 45-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:31:14)

ЗАПОВЕД № 44-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:30:36)

ЗАПОВЕД № 43-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:30:04)

ЗАПОВЕД № 42-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:29:35)

ЗАПОВЕД № 41-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:29:08)

ЗАПОВЕД № 40-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:20:23)

ЗАПОВЕД № 39-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:19:53)

ЗАПОВЕД № 38-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:19:13)

ЗАПОВЕД № 37-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:18:18)

ЗАПОВЕД № 36-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:17:32)

ЗАПОВЕД № 35-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:16:58)

ЗАПОВЕД № 34-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:13:29)

ЗАПОВЕД № 33-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:09:57)

ЗАПОВЕД № 32-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:09:12)

ЗАПОВЕД № 31-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:07:59)

ЗАПОВЕД № 30-РД-01-03/11.1.2016 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж
(2016-01-26 11:06:45)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания