Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
(2019-08-08 16:57:39)

П Р О Т О К О Л за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите (Уникален идентификатор на административната услуга - 2094)
(2019-08-08 16:57:02)

П Р О Т О К О Л за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване (Уникален идентификатор на административната услуга - 2015)
(2019-08-08 16:56:26)

ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (Уникален идентификатор на административната услуга - 2110)
(2019-08-08 16:40:23)

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071)
(2019-08-08 16:37:31)

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране (Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)
(2019-08-08 16:31:10)

З А Я В Л Е Н И Е за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (Уникален идентификатор на административната услуга - 2000)
(2019-08-08 16:26:59)

П Р О Т О К О Л за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа (Уникален идентификатор на административната услуга - 2072)
(2019-08-08 08:37:10)

Комплексно административно обслужване, Приложение №2
(2015-06-19 09:40:40)

Комплексно административно обслужване, Приложение №1
(2015-06-19 09:39:45)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Свищов
(2015-06-19 09:38:10)

Информационен лист за произвеждане на Национален референдум, насрочен за 27 януари 2013 г.
(2012-12-27 15:13:19)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОСЛЕДНА ПЕНСИЯ
(2011-06-24 13:16:52)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания