Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Търгове за продажба на общинска собственост

З А П О В Е Д № 1316-РД-01-03, гр. Свищов, 14.10. 2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1315-РД-01-03, гр. Свищов, 14.10. 2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1314-РД-01-03, гр. Свищов, 14.10. 2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1258-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1259-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно ликвидиране на собственост чрез продажба на собственост на Община Свищов

З А П О В Е Д № 1257-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1256-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1255-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1254-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1253-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1252-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1251-РД-01-03, гр. Свищов, 24.09. 2021 г., относно спечелил публиче търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1241-РД-01-03, гр. Свищов, 21.09. 2021 г., относно открита процедура по провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти,частна общинска собственост\r\n

Заповед № 1240-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1239-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1238-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1237-РД-01-03/21.09.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1234-РД-01-03/20.09.2021 г., във връзка с отмяна на Заповед № 1101-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1103-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1102-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1101-РД-01-03/30.08.2021 г, относно публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Заповед № 1092-РД-01-03/25.08.2021 г, относно учредено възмездно право на пристрояване на пристройка към заварена сграда

Заповед № 1093-РД-01-03/25.08.2021 г, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост - жилище

Заповед № 1091-РД-01-03/24.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-03/21.07.2021 г.

Заповед № 1076-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 962-РД-01-023/21.07.2021 г.

Заповед № 1075-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

Заповед № 1074-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

Заповед № 1073-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 962-РД-01-023/21.07.2021 г.

Заповед № 1072-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

Заповед № 1071-РД-01-03/19.08.2021 г, относно спечелил публичен търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 963-РД-01-023/21.07.2021 г.

З А П О В Е Д № 963-РД-01-03, гр. Свищов,21.07.2021 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 962-РД-01-03, гр. Свищов,21.07.2021 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост\r\n

Заповед № 979-РД-01-03, гр. Свищов, 22.07.2021 г., относно учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или конкурс, върху недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 898-РД-01-03, гр. Свищов, 14.07.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 897-РД-01-03, гр. Свищов, 14.07.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 785-РД- 01-03, гр. Свищов, 22.06.2021 година, относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост\r\n

Заповед № 793-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 792-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 791-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 790-РД-01-03, гр. Свищов, 23.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 691-РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 690-РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 692 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 607 РД-01-03, гр. Свищов 12.05.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 519 РД-01-03/ 21.04.2021 г. на кмета на община Свищов

Заповед № 603-РД-01-03, гр. Свищов, 12.05.2021 г., относно спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 464-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2021 година, относно провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост \r\n

Заповед № 519-РД-01-03, гр. Свищов, 21.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 518-РД-01-03, гр. Свищов, 21.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 517-РД-01-03, гр. Свищов, 21.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 466-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2021 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 290-РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 година, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 289-РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост\r\n

Заповед №297 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба право на собственост на имот

Заповед №293 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба на имот

Заповед №292 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба на имот

Заповед №291 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03.2021 г., относно продажба на имот

Заповед № 53-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 52-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 51-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 49-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 48-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 47-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 50-РД-01-03, гр. Свищов, 15.01.2021 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1908-РД-01-03/22.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д №1843-РД-01-03 гр. Свищов, 16.12.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

З А П О В Е Д №1842-РД-01-03 гр. Свищов, 16.12.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж

З А П О В Е Д №1841-РД-01-03 гр. Свищов, 16.12.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед № 1836-РД-01-03, гр. Свищов, 15.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1835-РД-01-03, гр. Свищов, 15.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1834-РД-01-03, гр. Свищов, 15.12.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на общински нежилищен имот\r\n

Заповед № 1791 РД-01-03 гр. Свищов, 03.12.2020 г., относно договор за дарение между Община Свищов и НЧ \"Светлина-Царевец1927\"

З А П О В Е Д №1743-РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на пристрояване, без публичен търг или конкурс

З А П О В Е Д №1742-РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д №1741- РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

Заповед № 1615-РД-01-03, гр. Свищов, 30.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1582-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1581-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1580-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1579-РД-01-03, гр. Свищов, 27.10.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д №1442 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д №1441 РД-01-03 гр. Свищов, 28.09.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Заповед № 1444-РД-01-03, гр. Свищов, 28.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1443-РД-01-03, гр. Свищов, 28.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1280-РД-01-03, гр. Свищов, 31.08.2020 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1279-РД-01-03, гр. Свищов, 31.08.2020 г., относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1301-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

Заповед № 1297-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

Заповед № 1296-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

Заповед № 1295-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

Заповед № 1294-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

Заповед № 1293-РД-01-03, гр. Свищов, 01.09.2020 г., относно спечелен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д №1289 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно продажба правото на собственост на недвижим имот

З А П О В Е Д №1288 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно продажба правото на собственост на недвижим имот

З А П О В Е Д №1287 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно продажба правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот

З А П О В Е Д №1286 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно учредяване на възмездно право на пристрояване на сграда

Заповед № 1239-РД-01-03, гр. Свищов, 20.08.2020 г., относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

З А П О В Е Д №1088 РД-01-03 гр. Свищов, 20.07.2020 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д №1087 РД-01-03 гр. Свищов, 20.07.2020 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 1130 -РД-01-03, град Свищов, 28.07.2020 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 929-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 928-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 927-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 926-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 925-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 924-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 923-РД-03, гр. Свищов от 29.06.2020 г., относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

\"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

З А П О В Е Д № 711-РД-01-03, гр. Свищов, 27.05.2020 година относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 710-РД-01-03, гр. Свищов, 27.05.2020 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 709-РД-01-03, гр. Свищов, 27.05.2020 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 442-РД-01-03, гр. Свищов, 31.03.2020 година относно публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж за строителство на 1 брой гаражна клетка \r\n

З А П О В Е Д № 441 РД-01-03, гр. Свищов, 31.03.2020 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост\r\n

Заповед № 422-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 421-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 419-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 418-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 417-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 416-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 415-РД-03, гр. Свищов от 26.03.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №5/06.03.2020 г. на управителя на \"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД относно спечелен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

Заповед № 224-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 223-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 222-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед № 221-РД-03, гр. Свищов от 21.02.2020 г. ,относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

\"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол на общински нежилищни имоти на основание Решение № 1200/26.09.2019 г., Прот. № 77 на Общински съвет – гр. Свищов\r\n\r\n\r\n

З А П О В Е Д № 2250 -РД-01-03, град Свищов, 06.12.2019 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 2249 -РД-01-03, град Свищов, 06.12.2019 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 2248 -РД-01-03, град Свищов, 06.12.2019 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД №2176-РД-01-03, гр. Свищов, 25.11.2019 г. относно ликвидиране на съсобственост в недвижим имот, частна общинска собственост чрез продажба

З А П О В Е Д № 2128 -РД-01-03, град Свищов, 08.11.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 2127 -РД-01-03, град Свищов, 08.11.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 2126 -РД-01-03, град Свищов, 08.11.2019 година относно публичев търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост\r\n

Заповед № 1918-РД-01-03, гр. Свищов, 03.10.2019 г., относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

Заповед № 1917-РД-01-03, гр. Свищов, 03.10.2019 г., относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

Заповед № 1885-РД-01-03, град Свищов от 25.09.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

ЗАПОВЕД №31/19.09.2019 г. на управителя на \"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД относно спечелен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ № 1167/25.07.2019 Г., ПРОТ. № 74 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ \r\n\r\n\r\n\r\n

З А П О В Е Д № 1124-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 1123-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 1122-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 1121-РД-01-03, град Свищов, 21.08.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване \r\n

Заповед № 1113-РД-01-03, град Свищов от 19.08.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

Заповед № 1112-РД-01-03, град Свищов от 19.08.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

Заповед № 1111-РД-01-03, град Свищов от 19.08.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

\"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

Заповед № 986-РД-01-03, град Свищов от 30.07.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

Заповед № 985-РД-01-03, град Свищов от 30.07.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

Заповед № 984-РД-01-03, град Свищов от 30.07.2019 година относно спечелен публичен търг за продажба на недвижим имот

З А П О В Е Д № 911 РД-01-03, град Свищов, 19.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба \r\n

З А П О В Е Д № 910 РД-01-03, град Свищов, 19.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба\r\n

З А П О В Е Д № 909 РД-01-03, град Свищов, 19.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за продажба \r\n

Заповед № 913-РД-01-03, град Свищов от 19.07.2019 година относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ \"Развитие - 1891\", с. Козловец

Заповед № 912-РД-01-03, град Свищов от 19.07.2019 година относно продажба на недвижим имот

Заповед № 810-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Заповед № 809-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Заповед № 808-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Заповед № 807-РД-01-03, град Свищов от 28.06.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Заповед №572, гр. Свищов, от 22.05.2019 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 564 РД-01-03 от 14.05.2019 г. на кмета на община Свищов

Заповед № 569-РД-01-03, град Свищов от 21.05.2019 година относно спечелен публичен търг

Заповед № 568-РД-01-03, град Свищов от 21.05.2019 година относно спечелен публичен търг

Заповед № 564-РД-01-03, град Свищов от 14.05.2019 година относно спечелен публичен търг

Заповед № 563-РД-01-03, град Свищов от 14.05.2019 година относно спечелен публичен търг

Заповед № 389-РД-01-03, град Свищов от 12.04.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот\r\n

Заповед № 388-РД-01-03, град Свищов от 12.04.2019 година относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот\r\n

ЗАПОВЕД №352 РД-01-03 гр. Свищов, 04.04.2019 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №351 РД-01-03 гр. Свищов, 03.04.2019 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

\"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства

ЗАПОВЕД № 001 РД-01-03, ГР. СВИЩОВ, 02.01.2019 г. ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Заповед №1835-РД-01-03/ 20.12.2018 г. относно публичен търг за продажба

Заповед №1725 РД-01-03/06.12.2018 г., гр. Свищов, относно продажба на общинска част от самостоятелен обект в сграда

Заповед № 1700 РД-01-03, гр. Свищов, 30.11.2018 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба

Заповед №1644-РД-01-03/ 19.11.2018 г. относно публичен търг за продажба

З А П О В Е Д № 1476 РД-01-0,гр. Свищов, 31.10.2018 г, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

Заповед № 1376 РД-01-03, гр. Свищов, 12.10.2018 г., относно проведен публичен търг с тайно наддаване

Заповед №1345 РД-01-03, гр. Свищов, 05.10.2018 г.

ЗАПОВЕД № 1291-РД-01-03/21.09.2018 г., ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

З А П О В Е Д № 815-РД-01-03, гр. Свищов, 04.07.2018 година, относно спечелен публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 645-РД-01-03, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване \r\n

Заповед за продажба на ПИ 49028.142.22

Заповед №472-РД-01-03/ 30.04.2018 г.,Свищов, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Заповед №471-РД-01-03/ 30.04.2018 г.,Свищов, относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 117-РД-01-03, гр. Свищов, 02.02.2018 година, за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване\r\n

З А П О В Е Д № 28-РД-01-03, гр. Свищов, 09.01.2018 година относно публичен търг с тайно наддаване на 30.01.2018 г. /pdf/\r\n

ЗАПОВЕД № 23-РД-01-03/08.01.2018 Г. ЗА ОТСТЪПВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРИСТРОЙКА

ЗАПОВЕД № 1637-РД-01-03/04.12.2017 Г. ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ЕТ \"КАЛИ - ЦАНИ АТАНАСОВ\" ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ НА НАВЕС СЪС ЗП 132 КВ.М.

ЗАПОВЕД № 1321-РД-01-03/29.09.2017 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ № 665 И 666 ОТ 31.08.2017 Г., ПРОТ. № 40 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1170-РД-01-03/11.09.2017 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ № 645 И 646 ОТ 27.07.2017 Г. , ПРОТОКОЛ № 39 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1029-РД-01-03/04.08.2017 Г. НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ С ЕТ \"ТЕХНОСЕЛЕКТ - ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ\"

ЗАПОВЕД № 904-РД-01-03/05.07.2017 Г. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА 1 БРОЙ ГАРАЖНА КЛЕТКА

ЗАПОВЕД № 793-РД-01-03/13.06.2017 Г. ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА 1 БРОЙ ГАРАЖНА КЛЕТКА

Заповед относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2017 г от 10.30 ч. в зала № 18 ( „Гербова зала”) на Община Свищов, ул.,,Ц. Церковски’’№ 2 за отстъпване право на строеж за строителство на 1 бр. (един брой) гаражна клетка

ЗАПОВЕД № 740-РД-01-03/30.05.2017 Г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ С \"ЕЛИТ КОМЕРС\" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ № 573 И 576 ОТ 27.04.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 739-РД-01-03/30.05.2017 Г. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.702.1156 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ № 573 И 574 ОТ 27.04.2017 Г., ПРОТОКОЛ № 36 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 481-РД-01-03/28.04.2017 Г. ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ГАРАЖНА КЛЕТКА

ЗАПОВЕД № 313-РД-01-03/27.03.2017 Г. ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.701.2618

ЗАПОВЕД № 312-РД-01-03/27.03.2017 Г. ЗА ПОКУПКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.701.2607

ЗАПОВЕД № 1811-РД-01-03/29.11.2016 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ПРИСТРОЙКА

Заповед № 1542-РД-01-03/30.09.2016 г. за спечелил публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 1321-РД-01-03/03.08.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1320-РД-01-03/03.08.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1157-РД-01-03/14.07.2016 г. за определяне на спечелил процедура по проведен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж (.pdf)

ЗАПОВЕД № 998-РД-01-03 от 20.6.2016 г. за провеждане на публичен търгс тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 1065-РД-01-03 от 23.06.2016 г. за продажба на съсобственост с физически лица

Заповед № 997-РД-01-03/20.06.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

ЗАПОВЕД № 866-РД-01-03/20.05.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездено безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 860-РД-01-03 от 19.05.2016 г. за определяне на спечелил търг за продажба на незастроен УПИ VII

Заповед № 706-РД-01-03/22.04.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

Заповед № 705-РД-01-03/22.04.2016 г. извършване на доброволна делба на застроен урегулиран поземлен имот

Заповед № 704-РД-01-03/22.04.2016 г. за провеждане на търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Морава, Община Свищов

Заповед № 485-РД-01-03/17.03.2016 г. за продажба на недвижим имот частна общинска собственост /общинско жилище/

Заповед № 388-РД-01-03/25.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж, върху имот ПОС (.pdf)

ЗАПОВЕД № 140-РД-01-03/21.01.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

ЗАПОВЕД № 139-РД-01-03/21.01.2016 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

ЗАПОВЕД № 1687-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД № 1696-РД-01-03/26.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1689-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД № 1688-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

ЗАПОВЕД № 1690-РД-01-03/25.11.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1225-РД-01-03/01.10.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1221-РД-01-03/29.09.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1161-РД-01-03/08.09.2015 Г. ЗА ДАРЕНИЕ НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1084-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1085-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1086-РД-01-03/31.08.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1042-РД-01-03/18.08.2015 г. за продажба на недвижим имот ЧОС в с. Морава, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 821-РД-01-03/01.07.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 654-РД-01-03/02.06.2015 г. за учредяване допълнително безсрочно възмездно право на строеж

ЗАПОВЕД № 653-РД-01-03/02.06.2015 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 542-РД-01-03/30.04.2015 г. за учредяване допълнително възмездно право на строеж

ЗАПОВЕД № 394-РД-01-03/15.04.2015 г. за учредяване право на строеж

ЗАПОВЕД № 393-РД-01-03/15.04.2015 г. за продажба на имот

ЗАПОВЕД № 392-РД-01-03/15.04.2015 г. за продажба на имот

ЗАПОВЕД № 213-РД-01-03/23.03.2015 г. за учредяване на право на възмездно безсрочно право на строеж, върху имот ПОС в землището на с. Морава, Община Свищов

ЗАПОВЕД № 212-РД-01-03/23.03.2015 г. за продажба на недвижими имоти ЧОС в землището на гр. Свищов

ЗАПОВЕД № 210-РД-01-03/23.03.2015 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 183-РД-01-03/16.03.2015 г. за покупка на поземлен имот

ЗАПОВЕД № 138-РД-01-03/23.02.2015 г. за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 139-РД-01-03/23.02.2015 г. за продажба на общинско жилище

ЗАПОВЕД № 75-РД-01-03/03.02.2015 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж

ЗАПОВЕД № 76-РД-01-03/03.02.2015 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 11-РД-01-03/06.01.2015 г. за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 09-РД-01-03/06.01.2015 г. за отстъпване възмездно безсрочно право на строеж за строителство на гаражна клетка

ЗАПОВЕД № 10-РД-01-03/06.01.2015 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1311-РД-01-03/04.11.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1320-РД-01-03/06.11.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1172-РД-01-03/06.10.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1168-РД-01-03/03.10.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1158-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1157-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1156-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1155-РД-01-03/30.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1152-РД-01-03 от 29.9.2014 г за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 21.10.2014 година от 9,30 часа в зала № 18 на Община Свищов за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.\r\n

Други тръжни условия и документи към Заповед № 221 от 11.9.2014 г. на ДГС Свищов за продажба на стояща дървесина от горски територии, собственост на Община Свищов

Заповед № 221 от 11.9.2014 г. на ДГС Свищов за продажба на стояща дървесина от горски територии, собственост на Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1099-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1098-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1097-РД-01-03/01.09.2014 г. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1079-РД-01-03/26.08.2014 г. за спечелил публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 968-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 967-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 966-РД-01-03/25.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Заповед № 276-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 274-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 273-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 275-РД-01-03 от 02.04.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 230-РД-01-03 от 27.03.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за нежилищен имот частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 936-РД-01-03/25.07.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 757-РД-01-03/20.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 679-РД-01-03/11.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 666-РД-01-03/10.06.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 616-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 614-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 617-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 612-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 615-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 613-РД-01-03/30.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж

ЗАПОВЕД № 443-РД-01-03/09.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 451-РД-01-03/13.05.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 432-РД-01-03/08.05.2013 Г. С КОЯТО СЕ ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № 315-РД-01-03/17.04.2013 Г.

ЗАПОВЕД № 315-РД-01-03/17.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 276-РД-01-03/09.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 116-РД-01-03/11.02.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 78-РД-01-03/04.02.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 39-РД-01-03/15.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД № 38-РД-01-03/15.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД № 16-РД-01-03/09.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД № 11-РД-01-03/08.01.2013 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

Заповед №1700-РД-01-03 гр. Свищов, 20.11.2012г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - земеделска земя.

Заповед №856-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - земеделска земя.

ЗАПОВЕД № 1188-РД-01-03/04.10.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1187-РД-01-03/04.10.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отстъпване на възмездно право на строеж

ЗАПОВЕД №1076-РД-01-03/30.08.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажби на недвижими имоти, частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД №740-РД-01-03/20.07.2011 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажби на недвижими имоти, частна общинска собственост.

\r\nЗ А П О В Е Д № 640 – РД -01-03 Гр. Свищов, 28.06.2011 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2011 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право на строеж на 22 бр. (двадесет и два броя) гаражни клетки.

З А П О В Е Д № 641 – РД -01-03 Гр. Свищов, 28.06.2011 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.07.2011 г. в зала № 18 на Община Свищов за отстъпване право на строеж на 22 бр. (двадесет и два броя) гаражни клетки

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания