Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Търгове за наем на общинска собственост

Заповед № 1299-РД-01-03, гр. Свищов, 08.10. 2021 г., относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Приложение към заповед №1269-РД-01-03 от 29.09.2021 г.

Заповед №1269-РД-01-03 от 29.09.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2021/2022 г.) на свободни имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

З А П О В Е Д № 1235-РД-01-03, гр. Свищов, 20.09. 2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 1232-РД-01-03, гр. Свищов, 17.09.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване \r\n

Приложение към Заповед № 992 РД-01-03, гр. Свищов, 29.07.2021 г.

Заповед № 992 РД-01-03, гр. Свищов, 29.07.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, за срок от една стопанска година (2021/2022 г.)

ЗАПОВЕД № 696 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на свободни имоти от общинския поземлен фонд, за срок от шест стопански години.

ЗАПОВЕД № 695 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г., относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов.

Приложение към Заповед № 694 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г.

ЗАПОВЕД № 694 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години.

Приложение към Заповед № 693 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г.

ЗАПОВЕД № 693 РД-01-03, гр. Свищов,01.06.2021 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи.

Заповед № 273 РД-01-03, гр. Свищов, 17.03.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

З А П О В Е Д № 147 РД-01-03, гр. Свищов, 24.02. 2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 131 РД 01-03, гр. Свищов, 19.02.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 121 РД 01-03, гр. Свищов, 12.02.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 86 РД-01-03, гр. Свищов, 29.01.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 65 РД-01-03, гр. Свищов, 21.01. 2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 54 РД 01-03, гр. Свищов, 18.01.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д №20 РД-01-03 гр. Свищов, 07.01.2021 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д №1745 РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно продажба на идеалните части от общинска собственост

З А П О В Е Д №1744 РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно продажба на идеалните части от общинска собственост

ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед №1477 РД-01-03 гр. Свищов, 09.10.2020 г.

З А П О В Е Д №1477 РД-01-03 гр. Свищов, 09.10.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване \r\n

Приложение към Заповед №1463 РД-01-03 гр. Свищов, 02.10.2020 г.

З А П О В Е Д №1463 РД-01-03 гр. Свищов, 02.10.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

Заповед № 1395-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1404-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1403-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1402-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1401-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1400-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1399-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1398-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1397-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1396-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1394-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1393-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1392-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1391-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1390-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 1389-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

Приложение към З А П О В Е Д №1269 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

З А П О В Е Д №1269 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

Приложение към заповед №1269 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г.

З А П О В Е Д № 1084 РД 01-03 гр. Свищов, 20.07. 2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

Приложение към заповед №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г.

З А П О В Е Д №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

З А П О В Е Д № 919 РД 01-03 гр. Свищов, 26.06. 2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 722-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя за дългосрочно инвестиране – създаване на масиви с трайни насаждения от общинския поземлен фонд в землището на гр. Свищов

З А П О В Е Д № 721-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов

Приложение към З А П О В Е Д № 720-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г.

З А П О В Е Д № 720-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи

Приложение към З А П О В Е Д № 719-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г.

З А П О В Е Д № 719-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи

З А П О В Е Д № 718-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 717-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д № 716-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 476 РД-01-03, гр. Свищов, 07.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 475 РД-01-03, гр. Свищов, 07.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

З А П О В Е Д № 474 РД-01-03, гр. Свищов, 07.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

\r\nЗ А П О В Е Д № 461 РД-01-03, гр. Свищов, 02.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

З А П О В Е Д № 370 РД-01-03 гр. Свищов, 12.03.2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 169 РД-01-03, гр. Свищов, 10.02. 2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 16-РД-01-03, гр. Свищов, 08.01.2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване

З А П О В Е Д № 2255-РД-01-03, гр. Свищов, 09.12.2019 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване \r\n

З А П О В Е Д № 2003-РД-01-03, град Свищов, 17.10.2019 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда \"Велешана\"

З А П О В Е Д № 1781-РД-01-03, град Свищов, 09.09.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

ПРИЛОЖЕНИЕ към заповед № 1780-РД-01-03, град Свищов, 09.09.2019 година

З А П О В Е Д № 1780-РД-01-03, град Свищов, 09.09.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД № 1164-РД-01-03/02.09.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА \"ВЕЛЕШАНА\"

ЗАПОВЕД №29/29.08.2019 г. на управителя на \"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД относно спечелен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

ЗАПОВЕД №27/26.08.2019 г. на управителя на \"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД за промяна на състава на Комисията, назначена за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

З А П О В Е Д № 979-РД-01-03, град Свищов, 29.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя с дългосрочно инвестиране

\"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА\" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

З А П О В Е Д № 923-РД-01-03, гр. Свищов, 22.07.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

З А П О В Е Д № 901 РД-01-03, гр. Свищов, 16.07. 2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

Приложение към заповед №811-РД-01-03/01.07.2019 г.

Заповед №811-РД-01-03/01.07.2019 г. относно процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2019/2020 г.) на свободни имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

ЗАПОВЕД № 791-РД-01-03/20.06.2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА \"ВЕЛЕШАНА\"

Заповед № 688- РД-01-03, гр. Свищов 14.06.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под аренда

З А П О В Е Д № 766-РД-01-03, гр. Свищов, 19.06. 2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

Приложение към Заповед № 570- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г.

Заповед № 570- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

Заповед № 569- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

Заповед № 568- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

Приложение към Заповед № 567- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г.

Заповед № 567- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

Заповед № 475- РД-01-03, гр. Свищов 07.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 318 РД-01-03 гр. Свищов, 26.03.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 315-РД-01-03 гр. Свищов, 25.03.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n\r\n

З А П О В Е Д № 52-РД-01-03 гр. Свищов, 17.01.2019 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

З А П О В Е Д № 51-РД-01-03 гр. Свищов, 17.01.2019 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 24 РД-01-03 гр. Свищов, 07.01.2019 г., относно процедура за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 23 РД-01-03 гр. Свищов, 07.01.2019 г., относно процедура за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 1811 РД-01-03, гр. Свищов от 17.11. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот \r\n

З А П О В Е Д № 1721-РД-01.03, гр. Свищов, 06.12. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

З А П О В Е Д № 1490 РД-01-0,гр. Свищов, 01.11.2018 г, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

Заповед 1427-РД-01-03 от 23.10.2018 г, относно открита процедура за отдаване по аренда

З А П О В Е Д № 1418 РД-01-0,гр. Свищов, 19.10.2018 г, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен в с. Овча Могила\r\n

З А П О В Е Д № 1323 РД-01-03, гр. Свищов, 02.10.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване \r\n

Приложение към З А П О В Е Д № 1323 РД-01-03, гр. Свищов, 02.10.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД № 1236-РД-01-03/14.09.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

З А П О В Е Д №1193-РД-01-03 гр. Свищов, 31.08.2018 г, относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване \r\n

Приложение към Заповед № 997-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

Заповед № 997-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

Заповед № 996-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

Заповед № 995-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

Заповед № 994-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 866-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот \r\n

З А П О В Е Д № 856-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 855-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

З А П О В Е Д № 854-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем \r\n

З А П О В Е Д №687-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ З А П О В Е Д №686-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

З А П О В Е Д №686-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ З А П О В Е Д №685-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

З А П О В Е Д №685-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ З А П О В Е Д №684-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

З А П О В Е Д №684-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем\r\n

З А П О В Е Д № 602-РД-01-03, гр. Свищов, 25.05. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот в с. Овча могила\r\n

ЗАПОВЕД № 509-РД-01-03/14.05.2018 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ЗАПОВЕД № 423-РД-01-03/19.04.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 420-РД-01-03/18.04.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д № 301 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот\r\n

З А П О В Е Д № 220-РД-01-03, гр. Свищов, 06.03. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 219-РД-01-03, гр. Свищов, 06.03. 2018 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот\r\n

З А П О В Е Д № 180-РД-01-03/ 23.02. 2018 г., гр. Свищов, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост\r\n

ЗАПОВЕД № 14-РД-01-03/05.01.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА \"ВЕЛЕШАНА\"

З А П О В Е Д № 16-РД-01-03 / 05.01.2018 г., относно открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост /PDF/\r\n

З А П О В Е Д № 1501-РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2017 г. относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост\r\n

З А П О В Е Д № 1399-РД-01-03 гр. Свищов, 24.10. 2017 г., за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост \r\n

ЗАПОВЕД № 1371-РД-01-03/13.10.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

З А П О В Е Д №1340-РД-01-03/06.10.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов и в изпълнение на чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)\r\n

Приложение към З А П О В Е Д №1340-РД-01-03/06.10.2017 г.

ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ \"ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ\" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ \"ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ\" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1011-РД-01-03/28.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИМОТ № 055004 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ \"ОВОЩНА ГРАДИНА\"

ЗАПОВЕД № 1010-РД-01-03/28.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1009-РД-01-03/28.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В МЕСТНОСТТА \"ГАРГАЛЪКА\" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1006-РД-01-03/27.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕ ЖИЛИЩЕН ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОМЕЩЕНИЕ - БЮФЕТ ЗА ЗАКУСКИ, НАМИРАЩО СЕ В СУ \"ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ\" ГРАД СВИЩОВ

Заповед относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена

З А П О В Е Д № 662-РД-01-03/18.05. 2017 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост актувана с АОС № 736/27.04.2001 г.,

ЗАПОВЕД № 448-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 448-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

УСЛОВИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 448-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 447-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 447-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 474-РД-01-03/27.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. \"ДИМИТЪР ШИШМАНОВ\" № 10

З А П О В Е Д № 390-РД-01-03/ 12.04. 2017 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост – помещение „зъболекарски кабинет“ - 17,00 кв. м. с южно изложение, заедно с припадащите се части от общо ползваните такива, на първи етаж в сграда („Здравен дом“) в с. Горна Студена\r\n

З А П О В Е Д № 389-РД-01-03/ 12.04. 2017 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост – две помещения с обща площ 47 кв. м., а именно: помещение „лекарски кабинет“ - 17,00 кв. м. с южно изложение и помещение „чакалня“ – 30,00 кв. м. със северно изложение, заедно с припадащите се части от общо ползваните такива, на първи етаж в сграда („Здравен дом“) в с. Горна Студена\r\n\r\n

УСЛОВИЯ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПОВЕД № 344-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ \"ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ\" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 344-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ \"ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ\" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 344-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ \"ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ\" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 343-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 342-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 341-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 340-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 339-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 338-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 337-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

Заповед № 335-РД-01-03/03.04. 2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, за срок от три години, представляващ помещение – офис със ЗП 36,91 кв. м., находящ се на ул. ”Цар Освободител” № 74А, гр. Свищов.\r\n

ЗАПОВЕД №307 РД-01-03 / 24.03.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелно обособена част от сграда публична общинска собственост: \"Културен дом\" в с. Българско Сливово, община Свищов

Заповед № 90-РД-01-03/30.01.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост в корпус В, кухненска част от ученически стол в СУ \"Цветан Радославов\" гр. Свищов

Заповед № 91-РД-01-03/30.01.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост в корпус Д, част от коридор на първи етаж в СУ \"Цветан Радославов\" гр. Свищов

Заповед № 1896-РД-01-03/12.12.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост

ЗАПОВЕД № 1804-РД-01-03/28.11.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ЗАПОВЕД № 1803-РД-01-03/28.11.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПОМЕЩЕНИЕ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

Заповед № 1787-РД-01-03/21.11.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост - помещение „Автоспирка“ на ул. „Първа“ в с. Вардим, Община Свищов

Заповед № 1549-РД-01-03/03.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост.

Заповед № 1483-РД-01-03/19.09.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот, публична общинска собственост

Заповед № 1401-РД-01-03/30.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 28.09.2016 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж за строителство на нежилищна сграда - магазин

ЗАПОВЕД № 1396-РД-01-03 от 29.8.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под аренда, съгл. Закона за аренда в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи за създаване на масиви с трайни насаждения в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Царевец, Община Свищов

Приложение № 5 към Заповед № 1395-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година/2016/2017 г./ на свободни имоти с начин на трайно ползване \"Пасища, мери и ливади\", намиращи се в землищата на Община Свищов

Заповед № 1395-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година/2016/2017 г./ на свободни имоти с начин на трайно ползване \"Пасища, мери и ливади\", намиращи се в землищата на Община Свищов

Заповед № 1400-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост - помещение - зъболекарски кабинет в с. Вардим, Община Свищов

Заповед № 1399-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

Заповед № 1206-РД-01-03/15.07.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот ЧОС в с. Б. Сливово, община Свищов (.pdf)

Заповед № 1084-РД-01-03/30.06.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост

Приложение № 4 към Заповед № 1075-РД-01-03/28.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2016/2017 г. на свободни имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от ОПФ Свищов

Заповед № 1075-РД-01-03/28.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2016/2017 г. на свободни имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от ОПФ Свищов

Приложение № 3 към ЗАПОВЕД №946/14.06.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 6 стопански години на свободни имоти от ОПФ в землищата на Община Свищов

ЗАПОВЕД №946/14.06.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 6 стопански години на свободни имоти от ОПФ в землищата на Община Свищов

Заповед № 920-РД-01-03/07.06.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Търговски обект - магазин.

ЗАПОВЕД № 859-РД-01-03/19.05.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в „Кметство“ с. Г. Студена

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към ЗАПОВЕД № 864-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Условия за процедурата към ЗАПОВЕД № 864-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 864-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Условия за провеждане на търг към ЗАПОВЕД № 863-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ЗАПОВЕД № 863-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 863-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Заповед 789-РД-01-03 от 09.5.2016 г. за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за дългосрочно инвестиране - създаване на масиви с трайни насаждения в землището на с. Царевец, община Свищов

Заповед 788-РД-01-03 от 09.5.2016 г. за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения

ЗАПОВЕД № 703-РД-01-03/22.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - магазин

ЗАПОВЕД № 702-РД-01-03/22.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

ЗАПОВЕД 634-РД-01-03 от 11.04.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на ОП„ПАЗАРИ-СВИЩОВ“

ЗАПОВЕД 554-РД-01-03 от 28.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарска практика в с. Вардим, Община Свищов

ЗАПОВЕД 490-РД-01-03 от 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на язовир \"Банкова воденица - 1\" в село Морава, община Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД 489-РД-01-03 от 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три общински терена за поставяне на временно съоръжение - павилион по чл. 56 от ЗУТ в град Свищов (.pdf)

ЗАПОВЕД 487-РД-01-03 от 17.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Кметство село Горна Студена, община Свишов (.pdf)

ЗАПОВЕД 464-РД-01-03 от 14.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - магазин в град Свищов(.pdf)

ЗАПОВЕД 463-РД-01-03 от 14.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост, търговски обект в град Свищов(.pdf)

ЗАПОВЕД 427-РД-01-03 от 07.03.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот частна общинска собственост в село Драгомирово, община Свищов - търговски обект(.pdf)

ЗАПОВЕД 426-РД-01-03 от 07.03.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот частна общинска собственост в село Драгомирово, община Свищов - самостоятелно обособен търговски обект(.pdf)

ЗАПОВЕД 419-РД-01-03 от 02.3.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на временна постройка на пазар „Велешана“ (.pdf)

Заповед № 353-РД-01-03/19.02.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост - фурна за хляб в с. Горна Студена, Община Свищов

Заповед № 298-РД-01-03/15.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Павилиони-Автоспирки (.pdf)

Заповед № 205-РД-01-03/01.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост в с. Овча могила, общ. Свищов

Заповед № 75-РД-01-03/12.01.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост в с. Вардим, общ. Свищов

Заповед № 60-РД-01-03/11.01.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост

Заповед № 59-РД-01-03/11.01.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 02-РД-01-03/04.1.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на нежилищен имот, публична общинска собсктвеност

ЗАПОВЕД № 1726-РД-01-03/02.12.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за една стопанска (2015/2016) година на свободни имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади в землища от Община Свищов

ЗАПОВЕД № 1737-РД-01-03/04.12.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ

ЗАПОВЕД № 1701-РД-01-03/27.11.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 1272-РД-01-03/13.10.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

З А П О В Е Д № АД 01 – 03 – 16 с. Ореш, 15.07.2015 година

ЗАПОВЕД № 790-РД-01-03/25.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАПОВЕД № 10/15.06.2015 Г. НА КМЕТСТВО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 707-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години /2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г./ на земеделски земи неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землищата на Община Свищов,съгласно Заповед № 705-РД-01-03/08.06.2015 г. на Кмета на Община Свищов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗАПОВЕД № 705-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ЗАПОВЕД № 704-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 705-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Процедура за отдаване под аренда съгласно Закона за арендата в земеделието, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения на земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения” от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землищата на Община Свищов, съгласно Заповед № 642-РД-01-03/26.05.2015 г. на Кмета на Община Свищов

Приложение № 1 към Заповед 642-РД-01-03 от 26.5.2015 г. за отдаване под аренда, без публичен търг на имоти с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“.

Заповед 642-РД-01-03 от 26.5.2015 г. за отдаване под аренда, без публичен търг на имоти с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“.

Заповед 641-РД-01-03 от 26.5.2015 г. за отдаване под аренда, чрез публичен търг с „тайно наддаване“ на имоти за възстановяване на трайни насаждения

Заповед № 266-РД-01-03/01.04.2015 г. на Кмета на Община Свищов за откриване на процедура по провеждане на публичен оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд.

ЗАПОВЕД № 3/23.02.2015 Г. НА КМЕТСТВО МОРАВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТ ОТ ЯЗОВИР \"БАНКОВА ВОДЕНИЦА - 1\"

Заповед № 2/02.02.2015 г. на Кмета на с. Морава за ОТМЯНА на Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - част от язовир „Банкова воденица -1“ в землището на с. Морава (.pdf)

Заповед № 36-РД-01-03/15.01.2015 г. на Кмета на Община Свищов за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Павилион за търговия

Заповед № 1/16.01.2015 г. на Кмета на с. Морава за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - част от язовир „Банкова воденица -1“ в землището на с. Морава (.pdf)

ЗАПОВЕД № 897-РД-01-03/08.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдавене под наем на помещение

ЗАПОВЕД № 837-РД-01-03/01.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдавене под наем на павилион - метална конструкция

ЗАПОВЕД № 485-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под аренда на земеделски земи чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения и създаване на масиви с трайни насаждения

ЗАПОВЕД № 484-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от три стопански години

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 489-РД-01-03/13.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД № 489-РД-01-03/13.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 486-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД № 486-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

Заповед № 4 от 31.03.2014 г. село Драгомирово

Заповед № 3 от 18.03.2014 г. село Драгомирово

Заповед № 133-РД-01-03 от 24.02.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

Заповед № 49-РД-01-03/27.01.2014 г. за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Заповед № 3/20.01.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под нем на нежилищен имот частна общинска собственост в сграда на ул. \"Драган Цанков\" - Исторически музей - Свищов

ЗАПОВЕД №700-РД-01-03 от 13.06.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ЧОС.

ЗАПОВЕД № 526-РД-01-03/15.05.2013 г. за отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с надавателни предложения за срок от три стопански години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г., на земеделски земи неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд по картата на възстановената собственост в землищата на Община Свищов

Приложение към Заповед №526-РД-01-03/15.05.2013 г. за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от три стопански години /2013/2014 г., 2014/2015 г. и 2015/2016 г./ на земеделски земи неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд /ОПФ/

Приложение към Заповед № 374-РД-01-03/23.04.2013 г. за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти за срок от три стопански години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г., на ненаети и маломерни имоти от ОПФ в землищата на град Свищов

ЗАПОВЕД № 374-РД-01-03/23.04.2013 г. за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти за срок от три стопански години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г., на ненаети и маломерни имоти от ОПФ в землищата на град Свищов

ЗАПОВЕД № 373-РД-01-03/23.04.2013 г. за отдаване под аренда чрез публичен търг на имоти за възстановяване на трайни ансажедния и имоти за дългосрочно инвестиране

ЗАПОВЕД №213-РД-01-03 от 15.IIІ.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ЧОС.

ЗАПОВЕД №212-РД-01-03 от 15.IIІ.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ЧОС.

ЗАПОВЕД №60-РД-01-03 от 28.І.2013 г. за изменение на ЗАПОВЕД №43-РД-01-03 от 17.І.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ПОС.

ЗАПОВЕД №43-РД-01-03 от 17.І.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ПОС.

ЗАПОВЕД № 1397-РД-01-03 от 03.10.2012 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насаждения от дървесни видове с ценна дървесина.

Заповед №858-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на втора процедура за отдаване под наем.

ЗАПОВЕД № 974-РД-01-03 от 12.7.2012 г. втора процедура за отдаване под наем на неизползвани земеделски земи

Заповед №831-РД-01-03 гр. Свищов, 19.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед №857-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на втора процедура за отдаване под наем.

Заповед №773-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед № 007 с. Драгомирово, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед №774-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед №775-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед №776-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед №601-РД-01-03 гр. Свищов, 15.05.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

График и списъци към Заповед №547-РД-01-03 от 09.05.2012 г. на Кмета на Община Свищов за отдаване под наем за срок от три стопански години /2012/2013 г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г./ без търг или конкурс на земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения” от общинския поземлен фонд

З А П О В Е Д № 547-РД-01-03, гр. Свищов, 09.05.2012 год., относно провеждане на процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години /2012/2013 г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г./ без търг или конкурс на земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения” от общинския поземлен фонд, определени с Решение № 105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2012 година, Прот. № 10, подробно описани по землища, имоти, местност, начин на трайно ползване и площ в Приложение 1, неразделна част от настоящата Заповед.\r\n

Заповед № 501-РД-01-03 от 25.4.2012, относно отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи, неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд.

Заповед № 500-РД-01-03 от 25.4.2012, относно отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от общинския поземлен фонд.

Заповед №387-РД-01-03 гр. Свищов, 27.03.2012 г., на основание чл. 67, ал. 1 от Наредбата за РПУРС на Община - Свищов, относно открита процедура по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.

Заповед №1406-РД-01-03 гр. Свищов, 25.11.2011г., на основание чл. 67, ал. 1 от Наредбата за РПУРС на Община - Свищов, отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

ЗАПОВЕД № 1360-РД-01-03/16.11.2011 г., отностно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насаждения от дървесни видове с ценна дървесина.

Заповед отностно обособяване на четири района за търговия и веселие във връзка с провеждането на традиционните празници \"Свищовски лозници\" на 23, 24 и 25 септември 2011 г.

З А П О В Е Д № 868-РД-01-03 гр.Свищов, 09.08.2011 г.\r\n

Заповед №815-РД-01-03 гр. Свищов, 26.07.2011г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

СОУ “ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ” - СВИЩОВ ЗАПОВЕД № 389/ 05.07.2011\r\n

ЗАПОВЕД № 493-РД-01-03 от 07.6.2011 г. - за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд \r\n

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания