Име: Митка Димитрова Пантелеева
Длъжност: Хигиенист
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: не е посочен
Email: не е посочен
Стая: не е посочена