Име: Атанас Иванов Кунев
Длъжност: Домакин-снабдител
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Инвестиционна политика"
Телефон: 0631/ 60 605
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: не е посочена