Име: Атанас Иванов Кунев
Длъжност: Домакин-снабдител
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"
Телефон: 0631/ 60 605
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: не е посочена