Име: Пламен Петков
Длъжност: Заместник-кмет „Благоустройство и инвестиционна политика“
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/ 68 116
Email: pl.petkov@svishtov.bg
Стая: 25