Име: Аника Янкова Сотирова
Длъжност: Старши експерт "Проектиране и въвеждане в проекти и управление на системи за качество"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 60854;68101, факс: 0631/ 60504
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 15