Име: Стоян Симеонов Парашкевов
Длъжност: Директор дирекция "Административно - правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68144
Email: stevex@mail.bg
Стая: 33