Име: Николай Симеонов Кирилов
Длъжност: Програмен ръководител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
"Общинско радио"
Телефон:
Email:
Стая: Общинско радио