Име: Ива Георгиева Иванова
Длъжност: Старши специалист "Проектиране и реализиране на проекти"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68 112
Email: georgieva.iva@abv.bg
Стая: 31