Име: Тодор Петров Тодоров
Длъжност: Шофьор
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"
Телефон:
Email:
Стая: -