Име: Анка Тодорова Иванова
Длъжност: Счетоводител - касиер
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон: 0631/ 42 924
Email:
Стая: