Име: Васко Друмев Владимиров
Длъжност: Работник - поддръжка
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Инвестиционна политика"
Телефон:
Email:
Стая: