Име: Павлин Пламенов Петков
Длъжност: Старши специалист "Регулация и екология"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон: 0631/ 68 145
Email:
Стая: 32