Име: Борислав Замфиров
Длъжност: Заместник-кмет „Стопанска, финансова политика и спорт“
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/ 68151
Email: zamfirov@svishtov.bg
Стая: 34