Име: Стефан Иванов Димитров
Длъжност: Директор дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Телефон: 0631/ 6 07 21
Email:
Стая: Стая 1