Име: Юлиан Мирославов Павлов
Длъжност: Главен архитект
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Телефон: 0631/ 68104
Email: julianpavlov@gmail.com
Стая: 23