Име: Светлана Колева Тодорова
Длъжност: Старши специалист "Почивно дело"
Дирекция: Спортна база
Звено "Спортни дейности"
Телефон:
Email: stodorova@svishtov.bg
Стая: Спортен комплекс "Свищов"