Име: Даниела Петрова Стефанова
Длъжност: Старши специалист „Събирач фронт-офис“
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Финанси и бюджет"
Телефон: 0631 68128
Email:
Стая: Партер