Име: Любомира Петрова Ламбева
Длъжност: Секретар на Община Свищов
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/60949
Email: obshtina@svishtov.com
Стая: 14