Име: Любомира Петрова Ламбева
Длъжност: Секретар на Община Свищов
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/60949
Email: l.petrova@svishtov.bg
Стая: 14