Име: Любомира Петрова
Длъжност: Секретар на Община Свищов
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/60409
Email: lpetrova@svishtov.com
Стая: 14