Име: Любомира Петрова Ламбева
Длъжност: Секретар на Община Свищов
Дирекция: Секретар на община
Телефон: 0631/60409
Email: obshtina@svishtov.com
Стая: 14