Име: Стефан Иванов Миронов
Длъжност: Шофьор-снабдител
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование и култура"
Телефон:
Email: не е посочен
Стая: не е посочена