Име: Лиляна Христова Петрова
Длъжност: Хигиенист
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 555 66666 777 88
Email: sample@email.tst
Стая: 16