Име: Полин Кристиян Чернева
Длъжност: Ст. специалист „Духовни дейности“
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631/ 68112
Email: polin.cherneva@abv.bg
Стая: 31