Име: Петър Крумов Дачев
Длъжност: Главен експерт „Информационно обслужване и технологии“
Дирекция: Секретар на община
Отдел Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии
Телефон: 0631/68146
Email: dachev@svishtov.bg
Стая: 9