Име: Янислав Диянов Ячев
Длъжност: Юрисконсулт
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Отдел "Правен"
Телефон: 0631/ 68102
Email: sample@email.tst
Стая: 47