Име: Енвер Надъров Юсниев
Длъжност: Гл. експерт СП и СПК
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"
Телефон: 0631 68121
Email: eyusniev@gmail.com
Стая: 27