Име: Светослав Константинов Динков
Длъжност: Дежурен ОбСО
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"
Телефон: 0631/ 6 06 70
Email:
Стая: Партер, стая 2