Име: Ася Маринова Асенова
Длъжност: Хигиенист
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
"Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД
Телефон: 555 66666 777 88
Email: sample@email.tst
Стая: 1