Име: Бедри Юсуфов Алиев
Длъжност: Заместник-кмет „Отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота“
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/ 68 130
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 35